Úspěchy zákazníků /

SAS Institute ČR, s.r.o.
Na Pankráci 1685/17-19,
140 21 Praha 4,
Tel. +420 261 176 310
FAX +120 261 176 313
www.sas.com/cz

Úspěchy zákazníků

Verze pro tiskVerze pro tisk

Úspěchy zákazníků

 

Telefónica O2 : Volání v budoucnosti

Telefónica O2 využívá řešení tvorby prognóz od společnosti SAS na podporu plánování a řízení společnosti

Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG patří ke skupině Telefónica Europe a je součástí španělského telekomunikačního koncernu Telefónica S.A. Společnost nabízí soukromým i firemním uživatelům v Německu „pre-paid“ a „post-paid“ programy volání, stejně jako inovativní mobilní datové služby založené na technologiích GPRS a UMTS. Kromě toho poskytuje Telefónica O2 jako integrovaný poskytovatel komunikačních služeb i možnost telefonování v pevné síti přes DSL a vysokorychlostní internet. Skupina Telefónica Europe má 44 miliónů zákazníků využívajících telefonování v mobilní a pevné síti ve Velké Británii, Irsku, České republice, na Slovensku a v Německu.

Úkol

Odvětví telekomunikací dnes patří k takovým složkám trhu, kde se odehrává nejtvrdší konkurenční boj. Aby se kdokoliv úspešně prosadil na tomto přesyceném trhu, musí dokázat především jedno: co možná nejdříve a nejpřesněji rozpoznat budoucí vývoj a bleskurychle jednat. Tomuto tlaku samozřejmě čelí i společnost Telefónica O2 Germany. Společnost proto už v minulosti vsadila na systém lokálních instalací SPSS z jednoho místa, které běžely nezasíťované na počítačích několika pracovníků. „Tímto způsobem jsme vytvářeli analýzy a prognózy pro řízení a plánování společnosti,“ vysvětluje Thorsten Kühlmeyer, ředitel Analysis Business Intelligence společnosti Telefónica O2. „Samozřejmě, že konkurenční tlak a požadavky vedení společnosti se postaraly o to, že doba mezi jednotlivými aktualizacemi byla stále kratší a kratší - naše tehdejší řešení to však už nezvládalo.“ Kromě toho řešení instalací z jednoho místa stěžovalo uživatelům možnost současné práce na jednom projektu. Zejména portfolio metod a postupů tvoření prognóz, které měla spoločnost Telefónica O2 k dispozici, už více neodpovídalo jejím rostoucím požadakům směřujícím k řešení Business Analytics.

„Požadavky, které k nám přicházejí z této strategické oblasti, jsou velmi rozdílné a většinou i velmi časově vypjaté,“ doplňuje Thorsten Kühlmeyer – a výsledky tvoří ve vedení společnosti Telefónica O2 a v jejích jednotlivých odděleních základ pro plánování a řízení celé společnosti. Podobně důležitá je i kvalita a množství funkcí. Z tohto důvodu se Thorsten Kühlmeyer a jeho tým rozhodli najít kvůli rostoucím nárokům na tvorbu prognóz pro spoločnost Telefónica O2 nové, efektivní řešení Business Analytics.

Řešení

Výsledky mluví samy za sebe: spoločnost Telefónica O2 v současnosti provozuje velmi moderní a flexibilní řešení tvorby analýz a prognóz vytvořené spoločností SAS.

Databázi poskytuje centrální datový sklad v centru Business Intelligence (BIC) společnosti Telefónica O2. Pomocí aplikace SAS®Forecast Server a dalších modulů jako SAS® Enterprise Guide™ se analytici a oprávnení užívatelé mohou dostat ke všem údajům společnosti konsolidovaných uložením ve vyhrazených datových skladech určených k analyzování a tvoření prognóz, dále jim umožňuje data analyzovat i v datech odhalit skryté souvislosti a závislosti.

Přitom se využívaním aplikace SAS®Forecast Server značně zlepšila zvláště kvalita a rychlost vývoje prognóz. „Podařilo se nám výrazně zvýšit přesnost našich prognóz,“ tvrdí Thorsten Kühlmeyer. „Například při krátkodobých prognózách obratu byla přesnost našich prognóz okolo 80 %. Dnes sa na 98 % trefíme do černého.“ Andreas Gimber, vedoucí projektu v analytickém oddělení BIC společnosti Telefónica O2, dopĺňuje: „Kromě toho jsme se díky jednotnému centrálnímu uspořádání údajů, se kterými nyní pracujeme, stali mnohem rychlejšími – přesněji řečeno třikrát rychlejšími než doposud.“

Úkoly a požadavky směřující na analytické oddělení v rámci centra Business Intelligence, které vede Thorsten Kühlmeyer, přicházejí ze všech oddělení společnosti. Kromě toho oddělení intenzivně pracuje i pro top managemet a poskytuje vedení důležité analýzy pro strategické řízení společnosti. „SAS využíváme na podporu při rozličných analytických úkolech,“ říká Thorsten Kühlmeyer. „Tato aplikace je vhodná ke krátkodobým, mimořádně důležitým ad hoc hodnocení anebo analýzám - např. pro modely hodnocení zákazníků jako základ pro nabídky CRM – až po tvorbu komplexních prognóz pro jednotlivá oddělení a vedení společnosti. “Jak se bude vyvíjet obrat společnosti, využití jednotlivých produktů a jak se budou vyvíjet ceny? Jak prodloužení smluv, zákaznická základna a vytížení jednotlivých zákazníckých center? Aplikace SAS®Forecast Server dává společnosti Telefónica O2 odpovědi na tento a mnoho dalších, velmi důležitých otázek.

Není proto divu, že stoupence tohto řešení najdete i v managmentu společnosti Telefónica O2. „Přechod na SAS se ukázal jako absolutně správný strategický krok,“ myslí si Markus Heimann, viceprezident Business Intelligence společnosti Telefónica O2. „Výrazně jsme si tak rozšířili naši analytickou kompetenci v oblasti BI – a plánování a řízení naší společnosti Telefónica O2 jsme posunuli o velký kus dopředu.“

Projekt

Po rozhodnutí, že společnost Telefónica O2 zmodernizuje svojí analytickou činnost, se v listopadu 2007 pustili Thorsten Kühlmeyer a Andreas Gimber do práce na tomto projektu. Rozhodnout se pro SAS®Forecast Server nebylo ani pro jednoho z těchto dvou expertů BI těžké: „SAS nás přesvědčil nejen z hlediska tvorby analýz, ale i co se týká infrastruktury,“ vzpomíná Thorsten Kühlmeyer. „Kromě toho jsme ve společnosti Telefónica O2 vsadili na SAS i při jiném projektu – a to se velmi dobře doplňuje,“ dodává vedoucí projektu Andreas Gimber.

Realizace řešení se uskutečnila ve třech fázích. Nejprve se implementovala technická infrastruktura, od března 2008 následovalo potřebné rozšíření analytických dat a zároveň implementování technických a procesních standardů. Nakonec probíhalo školení pracovníků. „Výdaje na školení a čas strávený na něm byly zanedbatelné,“ zdůrazňuje Thorsten Kühlmeyer. „Měli jsme dvoudenní workshop, na kterém SAS seznámil naše pracovníky s důležitými základními znalostmi a zručnostmi tak, aby mohli pracovat s aplikací SAS®Forecast Server – všechno ostatní probíhalo principem ‚training on the job‘“.

Ale nejen přiměřené technické a metodické školení pracovníků přispělo podle Kühlmeyera k úspěchu projektu. Oceňuje skutečnost, že budoucí užívatelé byli včas zapojení do plánování celého projektu. „Zavedení nové infrastruktury znamená pro uživatele, že musí změnit způsob svého myšlení,“ vysvetluje Kühlmeyer. „Proto je důležité ztotožnit se s novým řešením a pro každého jednotlivého užívatele definovat výhody a využití nového řešení.“ Kromě toho dokázal rozpoznat hodnotu cíleného řízení očekávání: „Musí se dát pozor na to, aby jednotlivá oddělení a management společnosti neočekávali žádnou zázračnou skříňku, která po stlačení nějakého tlačítka bude konat zázraky,“ vysvětluje. „Je velmi důležité vysvětlit všem uživatelům a budoucím zákazníkům, že úspěch řešení potřebuje přesné plánování, jasné cíle a zdravou databázi.“

Výhody
  • Přesnost: prognózy vypracované aplikací SAS Forecast Server jsou přesnější a spolehlivější než dosavadní metody.
  • Rychlost: řešení, které může být nainstalované na servru a které má jednotné uspořádání údajů umožňuje vytvářet modely prognóz až třikrát rychleji než doposud.
  • Množství funkcí: velkým počtem svých funkcí rozširuje aplikace SAS® Forecast Server analytické portfolio společnosti Telefónica O2.
  • Přizpůsobenie se: řešení SAS je navržené na nárůst – když i nadále roste počet dotazů, aplikace běží a pracuje bezpečně a stabilně.
  • Integrace: aplikace SAS®Forecast Server sa dá bez jakýchkoliv problémů integrovat do již existujícího prostředí BI - jak pod SAS, tak i v kombinaci s ostatními komponenty

 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Telefónica O2 (DE)

Výzva:

Tvorba prognóz pro plánování a řízení společnosti, zabezpečení kvality údajů a  konzistence jednotlivých analýz.

Řešení:
Business Analytics pro SAS® Forecast Server 
Výhody:
  • Přesnost: prognózy vypracované aplikací SAS Forecast Server jsou přesnější a spolehlivější než dosavadní metody.
  • Rychlost: řešení, které může být nainstalované na servru a které má jednotné uspořádání údajů umožňuje vytvářet modely prognóz až třikrát rychleji než doposud.
  • Množství funkcí: velkým počtem svých funkcí rozširuje aplikace SAS® Forecast Server analytické portfolio společnosti Telefónica O2.
  • Přizpůsobenie se: řešení SAS je navržené na nárůst – když i nadále roste počet dotazů, aplikace běží a pracuje bezpečně a stabilně.Integrace: aplikace SAS®Forecast Server sa dá bez jakýchkoliv problémů integrovat do již existujícího prostředí BI - jak pod SAS, tak i v kombinaci s ostatními komponenty

Požadavky, které k nám přicházejí z této strategické oblasti, jsou velmi rozdílné a většinou i velmi časově vypjaté

Thorsten Kühlmeyer

ředitel Analysis Business Intelligence

Čtěte více: