Úspěchy zákazníků /

SAS Institute ČR, s.r.o.
Na Pankráci 1685/17-19,
140 21 Praha 4,
Tel. +420 261 176 310
FAX +120 261 176 313
www.sas.com/cz

Úspěchy zákazníků

Verze pro tiskVerze pro tisk

Úspěchy zákazníků

 

Společnost Stora Enso, finský dodavatel papíru, získává výjimečné finanční informace díky řešení SAS® Activity-Based Management

Divize jemného papíru Stora Enso používá SAS® Activity-Based Management ve svém projektu ziskovosti produktů a zákazníků, jehož výsledky již nyní překonávají všechna očekávání. S obratem 2,5 miliardy Eur se rozsah produktů a služeb této divize viditelně rozšířil a zároveň s ním narostla i komplexnost finančních dat vztahujících se ke všem procesům divize. Například se změnila poptávka týkající se prodeje grafického papíru - zatímco dříve zákazníci preferovali balení v rolích, dnes dávají přednost papíru v arších. Tradiční „profitability accounting“ se v papírenském průmyslu zabýval pouze samotnou výrobou papíru, ale již nezohledňoval konkrétní manipulace s rolemi nebo procesy, spojené s výrobou archů. „Existující nákladové účetní systémy nepodporovaly plně model s ohledem na zákazníka. A my jsme potřebovali zjistit, jaké výnosy a náklady vznikají u každého z našich zákazníků zvlášť,“ říká projektový manažer Aki Moilanen. Jednotné a transparentní účetní procesy neexistovaly ani v jedné z dvanácti továren, což bylo důvodem ke standardizaci postupů a tvorbě transparentního účetnictví dle jednotlivých fází výrobního a obchodního procesu.

Cíle založeny na potřebě získání informací

Projekt a účetní řešení pro divizi jemného papíru musel podle Moilanena pokrýt čtyři hlavní cíle, postavené na specifických finančních informacích. Za prvé - projekt musel sjednotit a ujasnit procesy provozního účetnictví. Za druhé - řešení muselo vycházet z existujících systémů. Za třetí - řešení muselo minimalizovat manuální zpracování účetnictví a zjednodušit komplexitu výstupních informací. A konečně za čtvrté – řešení muselo umožnit multidimenzionální reporting.

 

„Nemůžeme budovat nový systém, velikostí a rozsahem podobný našemu ERP systému, pro každý jednotlivý dotaz. Je nutné, abychom maximálně využili data generovaná existujícími systémy místo toho, abychom zaváděli nové systémy ke sběru operativních dat,“ říká Moilanen a dodává: „Také musíme být schopni získat informace o profitabilitě továrny v závislosti na zákaznících, vyčíslit profitabilitu zákazníka podle zemí a produktů a podobně.“

Stora Enso nyní dokáže, s řešením SAS Activity-Based Management (dříve Oros ABC/M), řídit a standardizovat procesy konsolidace finančních informací v rámci mnoha poboček, oddělení a měn, a tak zkrátit dobu cyklu finančního reportingu. Řešení odpovídá podmínkám managementu, výroby i legálním standardům a strategické organizační cíle řešení jsou ve shodě s cíly provozními.

Výsledky předčily očekávání

Hlavním partnerem celého projektu ve společnosti Stora Enso jsou August Associates, zabývající se řízením profitability a SAS, který vybudoval účetní řešení a program, jenž byl vybrán jako účetní nástroj.

„Kdybychom projekt začínali znovu, určitě bychom spolupracovali se stejnými partnery. Pomoc August Associates s modelováním byla klíčová a technická implementace řešení společnosti SAS byla vyhodnocena jako velmi výhodná investice,“ říká Moilanen. Podle něj je velmi důležité zkusit definovat stupeň platnosti dat v různých systémech. Dalším důležitým faktorem úspěchu je přesné plánování projektu, které by mělo probíhat velmi systematicky. „To umožní týmu odhadnout množství práce, které bude projekt vyžadovat a vyzdvihnout oblasti, na které bude důležité se speciálně zaměřit“, vysvětluje Moilanen. Všechny fáze projektu proběhly v pořádku a podle Moilanena dosavadní výsledky předčily všechny cíle, které byly na začátku vytyčeny.

„Výsledky projektu byly přívětivě přijaty v mnoha odděleních a na různých úrovních naší organizace. Management byl velmi spokojen a projekt vzbudil zájem i v dalších divizích,“ doplňuje Moilanen. Povědomí o projektu samotném a jeho kvalitě časem vzrůstalo a to výrazně pomáhalo v jeho realizaci. Nyní je projekt ve fázi, kdy se těží informace a podle Moilanena jsou k dispozici různé informace. Některé jsou kompletně nové, jiné však potvrzují některé stávající myšlenky a postupy. „Velmi příjemným překvapením byla skutečná šíře a opravdová multidimenze výstupních informací. Finanční poznání, které jsme s tímto řešením získali, je opravdu rozsáhlé a nyní ho můžeme zpracovat dle různých faktorů - zákazníků, zemí či produktů a řady dalších,“ dodává Moilanen.

O Stora Enso

Stora Enso je společnost, která vyrábí publikace a jemný papír, obaly a také dřevěné produkty – v uvedených oblastech je lídrem na trhu. Celkový obrat společnosti Stora Enso v roce 2002 činil 12,8 miliardy Eur. Skupina má 42 500 zaměstnanců, působí ve více než 40 zemích na pěti kontinentech a ročně zpracovává přibližně 15 milionů tun papíru a kartonu. Stora Enso je akciová společnost a její akcie jsou obchodovány na burzách v Helsinkách, Stockholmu a New Yorku. Stora Enso je globální společností s lokálním zákaznickým servisem. Věnuje se převážně business-to-business zákazníkům. Jejími zákazníky jsou především vydavatelství, tiskárny, ale také výrobci obalů a stavební firmy celého světa. Hlavní trhy má v Evropě, Severní Americe a Asii.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Stora Enso (FI)

Výzva:
S obratem 2,5 miliardy Eur se rozsah produktů a služeb této divize viditelně rozšířil a zároveň s ním narostla i komplexnost finančních dat vztahujících se ke všem procesům divize. Jednotné a transparentní účetní procesy neexistovaly ani v jedné z dvanácti továren, což bylo důvodem ke standardizaci postupů a tvorbě transparentního účetnictví dle jednotlivých fází výrobního a obchodního procesu.
Řešení:
Hlavním partnerem celého projektu ve společnosti Stora Enso jsou August Associates, zabývající se řízením profitability a SAS, který vybudoval účetní řešení a program, jenž byl vybrán jako účetní nástroj.
Produkt(y):
SAS® Activity-Based Management

Existující nákladové účetní systémy nepodporovaly plně model s ohledem na zákazníka. A my jsme potřebovali zjistit, jaké výnosy a náklady vznikají u každého z našich zákazníků zvlášť

Aki Moilanen

projektový manažer

Čtěte více: