O nás /

O nás

 

SAS Institute Inc.

SAS je předním světovým dodavatelem v oblasti BI - Business Intelligence a analytického softwaru dodávajícího průlomovou technologii k transformaci způsobu podnikání. Tento software poskytuje jeden integrovaný proces pro analýzu jakýchkoliv dat a nástroj pro prognózu a plánování změn vedoucích k úspěchu na všech stupních hierarchie společnosti.

Není tedy nutné část po části skládat z takzvaných "nejlepších produktů svého druhu" od různých dodavatelů celý informační systém, nebo bojovat s problémy integrace mnoha systémů od rozdílných dodavatelů. SAS odpovídá na strategické a obchodní otázky, na které neumí odpovědět nikdo jiný. Na základě vašich požadavků vám zpracujeme kompletní návrh IT řešení pro řízení vaší organizace. Řešení SAS umožňuje precizní kontrolu nákladů, zvyšování výnosů, dosažení kapitálové dostatečnosti a vedení a řízení podniku s jistotou a přehledem. SAS vám dává šanci být vždy krok před konkurencí.

Dodáváme řešení informačních technologií pro podporu řízení organizace. Díky celosvětovému dlouholetému působení má SAS řadu kompletních řešení a především ucelené metodiky pro nasazení řešení pro různé obory podnikání.

Fakta

 • Celosvětové 2013 Revenue: $3.02 miliardy
 • Investice do výzkumu a vývoje produktů a řešení: 2013 R&D investice 25% revenue

 

SAS Annual Revenue 1976 - 2011

 • SAS je největší soukromě vlastněná softwarová společnost na světě
 • Založena v roce 1976 v Cary, Severní Karolína, USA
 • Stabilita a síla společnosti je podložena stálým nárůstem výnosů po dobu 38 let
 • Výnosy za rok 2013 přesáhly 3 mld. USD
 • Společnost každoročně investuje více jak 20% část revenue do výzkumu a vývoje produktů a řešení
 • Cca 13 750 zaměstnanců ve 400 pobočkách ve více než 60 zemích
 • SAS software užívá více než 70 tisíc firem ve více než 139 zemích světa
 • 91 společností z žebříčku „Top 100 2013 FORTUNE Global 500" jsou zákazníky společnosti SAS
 • Přední světoví analytici, jako např. IDC, Gartner Group, Forrester Report každoročně udělují SAS a jeho řešení vysoká hodnocení
 • Světový lídr v oblasti Business Intelligence, CRM a řešení pro podporu řízení organizace
 • Dodavatel ucelené metodiky pro nasazení řešení pro různé obory podnikání
 • Konzultace, analýzy, doporučení, implementace, školení, po-implementační podpora
 • Být úspěšný znamená být lepší než ostatní.
 • Být lepší než ostatní znamená vědět více a být flexibilní.
 • Vědět více znamená mít k dispozici kvalitní informace. Být flexibilní znamená mít vždy kompletní analýzu a celkový přehled.
 • Disponovat tím vším znamená mít inteligentní, špičkový informační systém.
 • Mít takový systém znamená mít SAS řešení.
 • Vy znáte a ovládáte svůj obor, své podnikání. My zase máme systém, který vám ve vašem oboru, podnikání pomůže dosáhnout vrcholu.

Strategie firmy

Naším cílem je poskytnout zákazníkům takový informační systém, který jim umožní dosáhnout vedoucího postavení v oboru a setrvat na vrcholu díky správnému rozhodování a řízení společnosti.  Naším hlavním posláním je poskytování komplexních a zákaznicky vstřícných řešení a služeb, které zajišťují špičkoví profesionálové ve svém oboru. Naši zákazníci se stávají našimi dlouholetými partnery. Jsme s nimi po celou dobu jejich podnikání a vždy připraveni ochotně podat pomocnou ruku.
Skutečně inteligentní a tím úspěšné podnikání je o efektivním používání nashromážděných informací a znalostí a jejich využití k prospěchu organizace. SAS dává konkurenční výhodu společnosti, umožňuje rychlejší a flexibilnější reakci na změny a příležitosti vytvářené dnešním podnikatelským prostředím a tím posiluje postavení firmy na trhu. "Inteligenci" vytváří pouze SAS. Dává všem řídícím pracovníkům do ruky nástroj, který jim pomůže dělat správná rozhodnutí včas a s výhledem jejich dopadu na budoucnost s přesností a jistotou. SAS tuto schopnost nazývá The Power to Know®  
Od svého založení je SAS Institute přední firma napomáhající rozvoji organizací - ve finančním sektoru, službách, průmyslu, farmacii, vědě či ve vzdělávacích a vládních institucích se softwarem a podporou pro:

 • dosahování včasného, efektivního a kvalifikovaného rozhodování
 • získávání přístupu k datům z celé organizace bez ohledu na jejich zdroj a strukturu
 • využívání dat pomocí neustále se rozšiřující sady nástrojů pro analýzy, vykazování a predikce
 • plné využití stávajících systémů a získání maximálních přínosů z pokrokových technologií
 • SAS má ucelené řešení s možností škálovatelnosti a komplexními podnikovými scénáři pro rychlý návrat investic.

SAS - přední světový dodavatel Business Intelligence - BI

Business Intelligence (BI) - podstatný prvek konkurenční výhody organizace podnikající v éře znalostní ekonomiky. Špičková řešení od správy dat, strategického zdroje tvorby hodnoty firmy až k významu BI jako klíčového nástroje pro vytyčení firemní strategie a jejího rozvoje. Současný svět firemních informačních technologií se po zlaté éře zavádění ERP a částečně i CRM systémů dostal do své další fáze, kterou je nasazování nástrojů a řešení Business Intelligence. Jedná se o zcela přirozený a logický krok, který podstatnou měrou přispívá k definici a tvorbě konkurenční výhody pro organizaci. Pomocí řešení BI podnik jednak smysluplně zpracovává různorodá data, která má k dispozici z celé řady svých vnitřních i vnějších zdrojů a zároveň získává hodnotné analýzy nutné ke správnému rozhodování. Dalším rozměrem BI, na základě předchozího kroku, je poskytnutí platformy pro vytvoření firemní strategie a její další rozvoj.
Obecně známý výrok: "Co nelze změřit, nelze ani řídit." - stále platí.

SAS - jediný dodavatel The Power to Know®

SAS vsadil na jedinou kartu a vyhrál - vsadil na sílu vědění, na sílu, která je prověřená staletími. Kdo ví a zná více než jiní, jen ten má dnes šanci uspět!
Dnes je nesporně nejcennější komoditou na celosvětovém trhu informace. Za získání kvalitních a úplných informací vydávají řady organizací a podnikatelů značné sumy a ne vždy kvalita a aktuálnost "koupených" dat odpovídá vynaloženým nákladům a přinese očekávané znalosti. SAS si je této skutečnosti vědom a nabízí možnost rychlého, snadného a permanentního přístupu ke všem datům společnosti a jejich plné využití pro řízení podniku. Poskytuje svým zákazníkům řešení, které je bezesporu velkou konkurenční výhodou. SAS nabízí řešení, která fungují po celém světě a jsou lety ověřená.

Proč chtít právě SAS?

6 hlavních důvodů, proč se rozhodnout právě pro SAS:

 • má zevrubnou, integrovanou platformu Business Intelligence od zakládání kvalitních dat po včasnou, sdílenou, použitelnou inteligenci
 • predikční prozíravost a ne jen lepší pohled do historie zná nejen to, co bylo, ale i to, co bude a proč
 • inteligence prostupující celou vaší organizací, uživatelsky vlídná, samoobslužná rozhraní pro běžné zaměstnance, analytiky a management
 • plní závazky ke klientům, poskytuje plnou podporu více jak 50 000 zákazníků
 • je finančně stabilní a stále investuje do výzkumu a vývoje svých produktů. SAS vykazuje více jak  35 let stálý růst, rozvoj a stabilitu
 • zredukované IT portfolio - všechny hlavní komponenty řešení Business Intelligence jsou soustředěny do jednoho zdroje.
 • má zevrubnou, integrovanou platformu

Přečtěte si více na globálních stránkách