Produkty a řešení / Retail

Řešení pro retail

Nezáleží na velikosti Vaší společnosti, SAS dokáže pomoci všem dosáhnout lepších finančních výsledků. Řešení SAS® pro Retail v sobě mají integrovanou kompletní problematiku maloobchodního i velkoobchodního podnikání, poskytují jedinečné analytické nástroje a jednoduše se používají. Rozhodujte se s jistotou.


SAS se problematikou podnikání v maloobchodu i velkoobchodu zabývá již více než 30 let a díky schopnosti analyzovat potřeby zákazníků, optimalizovat rozmístění zboží na prodejně, velikost nabízeného sortimentu či prodejní cenu si SAS vybírají obchodníci z celého světa.


SAS poskytuje software a služby pro všechny druhy obchodování. Ať už se zabýváte prodejem oděvů, zboží denní potřeby, výběrového maloobchodního zboží, smíšeného zboží, prodejem po internetu či velkoobchodem, SAS má řešení i pro Vás.


" Naší konkurenční výhodou je porozumění našim zákazníkům. Právě se znalostí zákazníků nám pomáhá SAS. " 

—Nachiket Desai

Vice President, Enterprise Architecture and Business Intelligence

1-800-FLOWERS.COM

Přečtěte si celý příběh zákazníka SAS


Jaké problémy řešíte?

Alokace

Při optimálním rozmístění zboží prodej a marže rostou, neboť zákazníci při nákupu najdou to, co chtějí.


Plánování a optimalizace sortimentu

Za pomoci analýz zákaznického chování, prognóz poptávky a znalosti cenotvorby pochopte, jak správně seskupovat zboží a dosáhnout tak vyšší úspěšnosti.


Analýza potřeb zákazníků

Pochopte potřeby svých zákazníků a oni se k Vám budou rádi vracet.


Integrované plánování prodeje

Zaintegrujte proces prodeje, vytvořte lokalizovaný sortiment a dostaňte jej do prodejních míst.


Optimalizace ceny

Optimalizujte pravidelnou nebo každodenní cenotvorbu. Prodávejte za optimální ceny při promocích a výprodejích.


Optimalizace velikosti

Dosáhněte vyšších zisků a menších ztrát, které vyplývají z předčasného vyčerpání zásob, snižování cen a obecné neefektivity dodavatelského řetězce tím, že budete objednávat pouze ty správné velikosti a prodejní balení.


Plánování a optimalizace prostoru

Maximalizujte prostor prodejního místa rentabilním způsobem s využitím sdílení znalostí v rámci celé organizace.


Řešení pro retail

Integrované plánování prodeje

SAS Integrated Merchandise Planning je nejkomplexnější soubor řešení pro plánování obchodního podnikání, který pomáhá dosahovat nejlepších výsledků. Má vše, co potřebujete pro vytvoření přesných plánů, které optimalizují každou položku týkající se všech prodejních míst a kanálů. Řešení SAS pro Retail zajišťují optimalizaci, plánování a analytické nástroje v rámci celé firmy až na úroveň jednotlivých prodejních míst a umí sladit plány typu „top-down", „bottom-up" a „middle-out" pro podporu plánování, realizace a zajištění, že finanční plány a plány prodeje budou konzistentní.

SAS® Integrated Merchandise Planning

Prognóza poptávky pro maloobchod

SAS Demand Forecasting for Retail využívá jedinečný, vysoce výkonný nástroj pro tvorbu prognóz, který umožňuje automatickou diagnostiku, modelování, realizaci a sladění prognóz na vícenásobných úrovních prodeje ve více lokalitách.

SAS® Demand Forecasting for Retail

Inteligentní seskupování zboží pro maloobchod

Řešení SAS Intelligent Clustering for Retail identifikuje skupiny zboží s podobnou historií zákaznických preferencí. Výsledky lze následně využít v rámci plánovacích systémů a dosáhnout tak většího prodeje, vyšších marží a lepší spokojenosti zákazníků.

SAS® Intelligent Clustering for Retail

Tvorba prognóz pro maloobchod

SAS® Retail Forecasting provádí prognózu reakce zákazníků na změny ceny a propagační činnosti za účelem generování prognózy poptávky na úrovni jednotlivých prodejních míst. Tento nástroj je specificky určen pro tvorbu predikce poptávky u maloobchodních produktů s krátkým a dlouhým životním cyklem při zohlednění kritických kauzálních faktorů - ceny, propagační a marketinkové činnosti - a analýzy jejich účinků v rámci celé kategorie. Jedná se o nástroj určený k použití na úseku obchodování a dodavatelského řetězce, kde se vliv ceny a podpory prodeje projevují nejvíce.

SAS® Retail Forecasting

Řízení prostoru pro maloobchod

Řešení SAS Retail Space Management využívá výkonné automatizační, optimalizační, grafické a analytické nástroje pro podporu rychlejšího a lepšího rozhodování. Podporuje spolupráci mezi jednotlivými funkčními skupinami, umožňuje vedoucím pracovníkům lépe pochopit důležité obchodní ukazatele a zlepšuje spolupráci s obchodními partnery.

SAS® Retail Space Management

Soubor pro optimalizaci výnosu

Tvorba cen má dramatický vliv na obchodní výsledky všech prodejců. Zvýšení ceny o pouhé 1 procento může zvýšit provozní zisk o 8 až 11 procent. Díky řešení SAS můžete získat výsledky rychle a s nízkými vlastními náklady. Konkurenceschopnost na úrovni maloobchodu znamená nabídnout správný produkt správnému zákazníkovi za správnou cenu - a také v pravou chvíli. Výsledkem je, že maloobchodníci, aby uspěli, musejí neustále splňovat všechna tato kritéria.

SAS® Revenue Optimization Suite

Optimalizace velikosti

SAS Size Optimization využívá výkonné analytické nástroje k vyhodnocení historických dat o prodeji pro účely predikce poptávky po jednotlivých velikostech zboží. Toto řešení predikuje budoucí prodej a potřebu zásob podle konkrétní velikosti a určuje optimální rozložení dodávky pro uspokojení poptávky. SAS Size Optimization pomáhá zlepšit rentabilitu identifikací a dodávkou správných velikostí na správná prodejní místa ve správnou dobu. Výsledkem jsou vyšší marže na úrovni jednotlivých prodejních míst, nižší provozní náklady, menší výskyt předčasného vyčerpání zásob a redukce snižování cen na konci sezóny.

SAS® Size Optimization