Produkty a řešení / SAS® SOLUTIONS FOR LIFE SCIENCES

Řešení pro biologické vědy, faramcii

Farmaceutické firmy a společnosti zaměřené na biologické vědy se stále potýkají s nesčetnými překážkami, od tlaku na snižování nákladů, přes stále hrozící uplynutí doby patentů, řadu nařízení a omezení, po potřebu značných investic do hledání nových léků, objevů a postupů. Důležitost těchto společností pro naše zdraví si uvědomuje stále více lidí. Proto roste i počet takových firem, a tak se vedle vědeckých směrů musí farmaceutický průmysl potýkat i s konkurencí a často rozhodovat, zda finance vynaloží na výzkum nebo na snížení provozních nákladů. Jak tedy mohou zůstat tyto společnosti ziskové a zároveň dodávat ty nejlepší léky pro veřejnost?

SAS® řešení právě pro farmaceutický průmysl optimalizuje tok hodnotných vědeckých a provozních dat v rámci společnosti a pomáhá jim přinášet nové terapie a léky na trh rychleji a efektivněji. SAS® je jedinou společností, která nabízí end-to-end (vertikální) řešení, které přináší efektivnost do každého životního cyklu léku - od objevu, vývoje, zkoušek, komercializace po prodej.

SAS® s velkým nasazením vyvíjí standardy dat právě ve farmaceutickém průmyslu. Předvídaje posun tohoto průmyslu a jeho regulačních orgánů směrem k standardům, vyvinul SAS® technologii (technology), která podporuje perspektivní CDISC datové modely.

SAS® jako přední dodavatel v oblasti analytiky pro tento sektor globálně reorganizoval standardy pro analýzy klinických dat, FDA standardy pro elektronické registrace a další. Zajišťuje přesné, konsistentní a důvěryhodné analýzy dat z farmaceutických výzkumů. Tím, že SAS® poskytuje cestu k ukládání dat a k datovým skladům, k efektivnější a účelnější správě a analýze těchto dat, umožňuje toto SAS® řešení farmaceutickým společnostem následující funkcionalitu:

  • Rychle transformovat biomedicínská data na klinické pohledy do podstaty věci.

  • Analyzovat provozní data, aby bylo možné řídit rizika a maximalizovat zisk.

  • Konvertovat intelektuální vlastnictví z výzkumů do efektivní léčby pomocí léků.

  • Integrovat vědecká, zákaznická a provozní data k ještě úspěšnějšímu uskutečňování výzkumných a komerčních programů.

Enterprise Intelligence

SAS® řešení poskytuje technologie, které pokrývají potřeby farmaceutického průmyslu po celou dobu životního cyklu léků - od objevu a vývoje až to výrobu, prodej a marketing a v neposlední řadě i správu a administraci.

Sada řešení, která vám pomůže úspěšně přinést vaše léky na trh

SAS® chápe, že každé stádium cesty léku na trh má své jedinečné potřeby. SAS® řešení pro farmaceutický průmysl - SAS® Solutions for Life Sciences se jednoznačně zaměřuje právě na tyto specifická stádia. S podporou SAS® technologiemi je toto řešení vytvořeno tak, abyste mohli kombinovat řešení potřebná k rychlému a úspěšnému zavedení nového produktu na trh.

SAS® řešení pro vědecké objevy - SAS® Scientific Discovery Solutions poskytuje vědcům ve svém oboru nejlepší řešení datového skladu, Business Intelligence a pokročilé analytické technologie.

  • SAS® vývoj léčiv - SAS® Drug Development poskytuje přímou podporu souladu s regulačními opatřením jako jsou 21 CFR Part 11 a dalšími povinnými nařízeními a umožňuje integrovat a analyzovat výzkumy právě pro schvalovací procesy, pomáhá vyhledávat nové příležitosti na trhu pro rozšíření sortimentu a zároveň se efektivněji soustředí na případnou ochranu nového produktu.

  • SAS® inovační analýza - SAS® Innovation Analysis dodává patentovou inteligenci a tím podporuje informovanější strategická obchodní rozhodnutí ohledně vývoje nových produktů, akvizic a slučování, a také případných sporů ohledně patentů a jejich prosazování.

  • SAS® "Intellivisor" pro farmacii - SAS® IntelliVisor for Pharma zlepšuje efektivitu marketingu, protože poskytuje informace upravené dle potřeb zákazníků, které jsou nezbytné ke zlepšení strategie kampaní, programů a zvýšení informovanosti klientů přes všechny marketingové zdroje.

  • SAS® řešení pro řízení vztahů se zákazníky pro farmacii - SAS® Customer Relationship Management for Pharma kombinuje správu dat společnosti, pokročilou analytiku, plánování a řízení kampaní pro syntézu klientských dat přes všechny linie organizace.

Navíc k SAS® řešení pro farmaceutický průmysl nabízí SAS® mnoho dalších branžově zaměřených řešení a technologií. Vše dohromady vám poskytuje jedinečnou konkurenční výhodu - The Power to Know®.

Hledáte další informace k SAS® řešení pro farmaceutický průmysl?