Produkty a řešení / SAS® SOLUTIONS FOR INSURANCE

Pojištení úspěchu s řešením SAS® pro pojišťovny

Každé podnikání je ovlivňováno ekonomickou situací prostředí. Poslední roky se zdají být pro pojišťovny velmi nepříjemné a to v mnoha směrech - od zmenšování investičních portfolií v důsledku vrtkavosti trhu a stagnaci globální ekonomiky až po rostoucí náklady na pojistná plnění zapříčiněná nepředvídatelnými jak přírodními, tak lidskou rukou zaviněnými katastrofami. Výsledkem je snižující se profit, který s sebou přináší potřebu vyšší kapitálové návratnosti.

Ale jak může pojišťovna zvýšit prodeje a počet nových platných pojistných smluv při současném snížení provozních výdajů? Jak může úspěšně propagovat své produkty, když se zvyšují marketingové náklady a reakce na kampaně jsou stále nižší? Jak lze podpořit růst a prodejní úspěch zprostředkovatelů?

Odpověď je jasná. Klíč nejen k přežití, ale i k úspěchu v dnešní dynamické době tkví v možnosti shromáždit všechna ta obrovská kvanta dat, která jsou uložena ve funkčních, geografických, LOB kanálech a úložištích systémů v rámci celé vaší organizaci a následně z těchto dat vytvořit "inteligenci", díky které bude možné provádět efektivní, strategická obchodní rozhodnutí. SAS® to vše umožňuje.

SAS® nabízí sadu integrovaných řešení specifických pro pojišťovnictví nazvanou SAS® Insurance Intelligence Solutions - SAS® řešení pro pojišťovnictví. Tento soubor flexibilních, rozšiřitelných řešení obsahuje přednastavené datové a analytické modely stejně tak jako efektivní procesy a techniky, které zrychlí jak implementaci, tak výsledky tím, že vám umožní rychlou návratnost investic

SAS® řešení pro pojišťovny v přehledu

Sada SAS® řešení pro pojišťovny obsahuje řešení pro

SAS® Insurance Intelligence Solutions a další SAS® řešení zaměřená na tuto problematiku, vám dávají schopnost:

  • Řídit rizika. Klíčový indikátorem schopnosti pojišťoven je umění ohodnotit a řídit rizika efektivněji než konkurence. SAS® nabízí širokou kolekci řešení na podporu úspěšného řízení všech relevantních typů rizik. SAS® Risk Management pro pojišťovny poskytuje konsistentní, koherentní přístup k řízení rizik v celé organizaci. Ze strany zákazníka SAS® Claims Prediction for Insurance - SAS® řešení pro odhad požadavků pro pojišťovnictví vám pomáhá určit riziko požadavků pojících se k stávajícím a budoucím možným klientům. SAS® Financial Management Solutions - SAS® řešení pro řízení financí zvyšuje transparentnost a jasnost finančních informací organizace a pomáhá vám plně se vyrovnat se stálými změnami finančních opatření a požadovaných hlášení a redukovat případné nedostatky zjištěn při auditu.

  • Zvyšovat profitabilitu zákazníků. Analytická funkcionalita SAS® v kombinaci se znalosti problematiky CRM v pojišťovnictví, vám umožňuje provádět komplexní CRM strategii. SAS® Cross-Sell and Up-Sell for Insurance - SAS® řešení pro křížový a navyšovací prodej pro pojišťovny a SAS® Claims Prediction for Insurance - SAS® řešení odhadu požadavků pro pojišťovny poskytuje nezbytné znalosti a schopnosti pro odhad k určení chování zákazníků. SAS® Customer Retention for Insurance řešení pro udržení zákazníků pro pojišťovnictví vám pomáhá určit pravděpodobnost "opotřebovanosti" zákazníků a také které klienty má cenu oslovit cílenými kampaněmi na jejich udržení. SAS® Marketing Automation - odkaz na řízení komunikace se zákazníky, řízení kampaní - SAS® řešení automatizace marketingu je kombinací SAS® analytiky a nástroji na Řízení kampaní a pomáhá vám efektivněji vytvářet a vést účelné marketingové kampaně.

  • Zvýšit produktivitu. SAS® rovněž nabízí řešení, které napomáhá k efektivnímu řízení klíčových interních procesů. SAS® Human Capital Management - SAS® řešení pro řízení lidských zdrojům vám pomůže proniknout do problematiky pánování a zavádění efektivní strategie řízení lidských zdrojů, abyste získali od svých zaměstnanců co nejvíce a plně využili jejich potenciálu. SAS® IT and CIO Enablement - SAS® řešení pro řízení IT vám umožní dostat se nad běžnou, tradiční správu, řízení IT výkonnosti a zhodnotit úplný potenciál každého IT zdroje vaší společnosti. SAS® Financial Management Solutions - SAS® řešení pro řízení financí poskytuje možnosti pro rozpočtování, plánování, konsolidaci a reporting. Tato funkcionalita vám pomůže lépe dělat finanční rozhodnutí a optimalizovat finanční plnění každé části vaší organizace.

  • Uspořádání, sledování a měřená výkonnosti, plnění. K zvýšení efektivity všech SAS® řešení a k měření pokroku vaší organizace směrem k vašim strategickým cílům, umožňuje SAS® Strategic Performance Management - SAS® řešení pro řízení strategické výkonnosti plánování, komunikaci a uskutečnění organizační strategie použitím klíčových indikátorů výkonnosti specifických právě pro pojišťovnictví.

SAS® software a služby dodávají tu nejdůležitější komoditu dnešního světa - The Power to Know® umožňující bankám transformovat data do zdravějšího konečného součtu.

Chcete více informací k SAS® řešení pro pojišťovny?