Produkty a řešení / SAS® SOLUTIONS FOR FINANCIAL SERVICES

Vítaná změna se SAS® řešením pro finanční služby

Nárůst konkurence, konsolidace, globální expanze - terén finančních služeb se mění závratnou rychlostí. Stále ale platí jedno staré pravidlo: přežijí ti nejzdravější! Ti, kteří chtějí přežít a prosperovat se budou muset rychle přizpůsobovat požadavkům klientů, opatřením a vládním nařízením a zdolávat rizika každodenního obchodního života.

Zákazníci chtějí efektivní, levné, osobní služby a z různých zdrojů. Nová vládní a mezinárodní opatření a nařízení častěji požadují přesná finanční hlášení a pečlivé sledování podezřelých aktivit. Instituce poskytující finanční služby se snaží plnit tyto požadavky a zároveň s tím se snaží v rovnováze udržet stále rostoucí náklady, snižující se rozpočty a kontrolovat rizika.

Úspěch je možný

Ale jen pro ty organizace, které umí dát smysl onomu ohromnému objemu dat, který mají k dispozici. S tím správným softwarovým řešením mohou flexibilní a prozíravé společnosti:

  • vytvářet kompletní pohled na klienty a produkty k maximalizaci životnosti hodnoty klientů zatímco zlepšují metody pro získávání nových a udržení stávajících zákazníků

  • zajistit finanční zdraví organizace řízením klíčových hmotných a nehmotných aktiv

  • zlepšit kapitálové přerozdělení a řídit rizika správným výpočtem a agregací míry rizika napříč celou organizací

  • zmírnit riziko ztráty dobré pověsti díky eliminaci praní špinavých peněz pomocí rychlejšího a preciznějšího odhalování ilegálních aktivit

  • vytvořit efektivní obchodní strategii a prezentovat přesvědčivě své vize a jednat podle nich

  • zavádět účelnější postupy, zvyšovat hodnotu a dosahovat větších obchodních výsledků díky efektivnímu a profesionálnímu řízení komunikace, lidských zdrojů, finanční strategie a IT infrastruktury

  • dosáhnout rychlé návratnosti vložených investic a to během týdnů.

Řešení pro finanční služby od společnosti SAS® - SAS® Solutions for Financial Services dodává korektní a včasné informace, které vám pomáhají maximalizovat profitabilitu a řídit rizika, tudíž zvyšovat hodnotu společnosti a získávat konkurenční výhody. SAS® má desítky let zkušeností s poskytováním tohoto řešení pro trh finančních služeb, včetně bankovnictví a pojišťovnictví. Tato léta praxe nám dávají jedinečnou schopnost pomáhat organizacím, jako je ta vaše, dosáhnout těch nejdůležitějších strategických cílů a zároveň být v souladu s vládními opatřeními a nařízeními. SAS® navíc nabízí komplexní, flexibilní řešení pro soulad s Sarbanes-Oxley k efektivnímu sledování, ukládání, dokumentaci a auditu všech finančních procesů a kontrol prováděných v rámci vašeho podnikání.

SAS® rovněž nabízí základ pro jedinou integrovanou sadu inteligentních řešení - vše od jednoho dodavatele, které usnadňuje strategické a operativní rozhodování a slaďování s regulačními opatřeními. Naše kombinace v praxi prověřeného softwaru, předdefinovanými analytikami a architekturou základních finančních služeb umožňuje kompletní integraci řešení v celé organizaci.

SAS® software a služby přináší tu nejdůležitější komoditu na dnešním obchodním trhu - The Power to Know®, která umožní organizacím poskytujícím všechny druhy finančních služeb transformovat data na zdravější výtěžek.

Chcete další informace o SAS® řešení pro finanční služby?