Produkty a řešení / SAS® SOLUTIONS FOR BANKING

Řešení pro banky

Současná pomalá ekonomika a nejistý světový řád přináší drsnou realitu do popředí bankovního průmyslu. Banky po celém světě čelí globální konkurenci, poklesu klientských sazeb a zatížení novými nařízeními, která obrací podrobnější a pozornější pohled do zasedacích síní správních rad korporací. Protože banky vesměs stojí před stejnou obchodní problematikou, sdílí stejné základní cíle: snížení nákladů, zvýšení zisků, maximalizaci vlastního kapitálu a kapitálovou návratnost.

Tento stále rostoucí seznam problémů banky nutí přehodnocovat strategie a vyvíjet obchodní modely, které je udrží konkurenceschopné i v dnešním vysoce technickém a na dodavatel finančních služeb bohatém bankovním prostředí. Přežití závisí na rychlém tvoření správné strategie - jak ale na to?

Dobrou zprávou je, že většina toho, co potřebujete již ve vaší organizaci existuje ve formě dat - obrovského množství dat, které shromažďujete den co den. Nicméně pro mnoho bank je tento hotový poklad informací rozptýlen do desítek systémů, lokalit a odvětví. Úkolem, výzvou - a cenou - je získání skutečné "inteligence" z těchto všech dat.

SAS® nabízí bankám sadu integrovaných, pro banky specifických, řešení nazvanou SAS® Banking Intelligence Solutions. Tato rodina flexibilních, rozšiřitelných řešení obsahuje přednastavené datové modely a analytické modely, tak jako i přímočaré procesy a techniky, které zrychlí jak implementaci, tak výsledky rychlou návratností investic.

Úspěch bank závisí na včasném a správném rozhodování a vytváření úspěšných strategií. Kvalitním marketingu - spočívajícím v monitorování potřeb trhu a zákazníků, umění služby včas a správně nabízet správným klientům, komunikovat s nimi a udržovat jejich profitabilitu. Profesionálním řízení rizik, včasném odhalování a zamezování podvodů a v neposlední řadě včasným a správným dodržováním všech opatření a nařízení, kterých je právě ve finančním sektoru celá řada. To znamená mít stale větší počet zaměstnanců, různých řešení od mnoha dodavatelů a s tím spojené vzrůstající náklady nebo řešení pro banky od SAS® - šetřící náklady na zaměstnance, kompletní a od jednoho dodavatele, plně podporující všechny mezinárodní dohody jako např. Basel II a poskytující plnou poimplementační podporu.

Přehled řešení pro bankovní sektor

 • Banking Intelligence (podpora pro rozhodování)

  • Datové modely
  • Data Integration (načítání dat z různých prostředí)
  • Datové sklady
  • OLAP analýzy a reporting směrem ke koncovým uživatelům

 • Poskytování analytických a statistických nástrojů pro:

  • Modelování
  • Simulace a predikce
  • Dolování dat

 • Aplikace Banking Intelligence

Oblasti řešení pro bankovní sektor

 • Finanční řízení

 • Řízení rizik

 • Automatizace marketingu

 • Segmentace zákazníků

 • Řízení strategického rozvoje

 • Podpora řízení a rozhodovacích procesů

 • Řešení v oblasti statistiky a analýz

 • Specifická řešení

SAS® řešení pro banky v přehledu

SAS® Banking Intelligence Solutions a další SAS® řešení zaměřená na tuto problematiku, vám dávají schopnost:

 • Řídit rizika. Klíčový indikátorem schopnosti bank je umění ohodnotit a řídit rizika efektivněji než konkurence. SAS® nabízí širokou kolekci řešení na podporu úspěšného řízení všech relevantních typů rizik. SAS® Risk Management pro banky poskytuje konsistentní, koherentní přístup k řízení úvěrů, obchodních a provozních rizik celé organizace a zároveň udržuje soulad s Basel II. Z pohledu klienta SAS® Credit Scoring pro banky vám pomáhá provádět bodování žádostí a chování klienta k ohodnocení jeho úvěruschopnosti. SAS® Anti-Money Laundering vám umožní snadno odhalit podezřelé finanční aktivity v rámci vaší organizace, a tím snížit podvody a dodržet striktní nařízení.

 • Zvyšovat profitabilitu zákazníků. SAS® bezkonkurenční analytické možnosti spolu v kombinaci se znalosti problematiky CRM v bankovním sektoru, vám umožňuje provádět komplexní CRM strategii řízení vztahů se zákazníky. SAS® Customer Retention - SAS® řešení pro udržení zákazníků pro bankovní sféru vám pomáhá určit pravděpodobnost "opotřebovanosti" zákazníků a také které klienty má cenu oslovit cílenými kampaněmi na jejich udržení. SAS® Marketing Automation - SAS® řešení automatizace marketingu pro bankovní sektor v sobě kombinuje SAS® analytiku s mocným nástrojem Řízení kampaní a pomáhá vám efektivněj vytvářet a vést marketingové kampaně.

 • Zvýšit provozní produktivitu. SAS® rovněž nabízí řešení, které napomáhá k efektivnímu řízení klíčových interních procesů. SAS® Human Capital Management - SAS® řešení pro řízení lidských zdrojům vám pomůže proniknout do problematiky pánování a zavádění efektivní strategie řízení lidských zdrojů, abyste získaly od svých zaměstnanců co nejvíce a plně využili jejich potenciálu. SAS® IT Management Solutions - SAS® řešení pro řízení IT vám umožní dostat se nad běžnou, tradiční správu, řízení výkonnosti IT a zhodnotit úplný potenciál každého zdroje IT ve vaší společnosti. SAS® Financial Management Solutions - SAS® řešení pro řízení financí poskytuje možnosti pro rozpočtování, plánování, konsolidaci a reporting. Tato funkcionalita vám pomůže lépe dělat finanční rozhodnutí a optimalizovat finanční plnění každé části vaší organizace.

 • Uspořádání, sledování a měřená výkonnosti, plnění. K zvýšení efektivity všech SAS® řešení a k měření pokroku vaší organizace směrem k vašim strategickým cílům, umožňuje SAS® Strategic Performance Management - SAS® řešení pro řízení strategické výkonnosti plánování, komunikaci a uskutečnění organizační strategie použitím klíčových indikátorů výkonnosti specifických právě pro bankovní sektor.

Chcete více informací k SAS® řešení pro banky?