Produkty a řešení / Řešení dle odvětví

Řešení šitá na míru pro specifické potřeby odvětví

SAS® společnost se během svého působení v oblasti IT technologií zaměřila hlavně na vývoj řešení specifických pro jednotlivé obory a oblasti podnikání. Řízení v každé jednotlivé branži má své vlastní zvláští potřeby. Chce-li společnost získat náskok před konkurencí, potřebuje mít software řešení, které bude pokrývat její specifické požadavky. My v SAS® víme, že jedno řešení nemůže uspokojit všechny naše zákazníky a proto má SAS® řešení šité na míru pro jednotlivá odvětví. Naším závazkem je splnit veškeré požadavky a potřeby vznikající vývojem a růstem našich jednotlivých zákazníků, včetně všech jejich specifik. Od financí, telekomunikací, výzkumu a maloobchodu přes výrobu, automobilový průmysl, média až po státní správu a vzdělávací instituce nabízí SAS® řešení "výherní" kombinacii technologických a branžových odborností lety vyzkoušených v praxi a stále zdokonalovanými díky narůstajícímu počtu implementací, sdílení celosvětových zkušeností napříč celou SAS® společností a stálým vývojem a výzkumem nových možností řešení. SAS® přináší své celosvětové zkušenosti do lokálního prostředí a nabízí využití všech znalostí odborníků SAS®.

SAS® řešení pro každé odvětví obsahuje stejný základ, který je nutný pro řízení jakékoliv organizace nebo podniku a také právě řešení pro specifika a branžové odlišnosti jednotlivých oborů. SAS® řešení lze rozdělit na čtyři základní sady modulů.

  • První sada obsahuje moduly pro řízení chodu organizace.


  • Druhá sada pro správu klientských databází, řízení marketingových aktivit a komunikace s klientem.


  • Třetí moduly pro kompletní vedení, řízení a analýzu finančních aktivit podniku a


  • Čtvrtá sada moduly specifické pro daný segment trhu.

Vše je propojeno a přizpůsobeno branžovým odlišnostem a požadavkům daného podnikatelského prostředí.

Přehled klíčových odvětví SAS® v ČR

Některá další vybraná odvětví, pro které má SAS® řešení