Akademický program / Pro studenty

SAS Prize 2012/2013

Společnost SAS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou práci s použitím softwaru SAS.

Cílem soutěže je motivovat studenty i samotné vysoké školy k využívání softwaru, se kterým se absolventi setkávají při nástupu do zaměstnání. Společnost SAS celosvětově podporuje vysoké školy a oceňuje nadějné akademiky, kteří při své práci aplikují moderní a inovativní metody výzkumu a pomocí analytických nástrojů SAS ukazují, jak lze teoretické koncepce a modely věcně uchopit a přenést akademický výzkum do praxe.

Do ročníku 2012/2013 lze přihlásit bakalářskou, diplomovou, dizertační, semestrální nebo ročníkovou práci, která byla předložena k obhajobě nebo obhájena v kalendářním roce 2012 nebo v akademickém roce 2012/2013. Přihlášky lze podávat jen prostřednictvím online formuláře. Přihlášené práce posoudí tým odborníků společnosti SAS a tři nejlepší práce budou oceněny hodnotnými cenami.

Jak získat SAS Software

Nemáte přístup k SAS Software?

 • Informujte se ve své škole o možnostech domácího použití

Nemá Vaše škola licenci SAS nebo požadovaný modul?

 • Seznamte se s programem SAS Fellowship, v jehož rámci můžete získat libovolný SAS software na svůj domácí počítač pro účely zpracování svého výzkumu či závěrečné práce

Přihláška a pravidla soutěže

Výsledky ročníku 2012

 1. místo: Klára Hulíková - Tesárková - Univerzita Karlova v Praze
  Selected methods of mortality analysis focused on adults and the oldest age-groups

 2. místo: Ondřej Májek - Masarykova univerzita
  Statistické hodnocení průběhu a populačního dopadu organizovaných programů screeningu zh. nádorů

 3. místo: Kateřina Podolská - Univerzita Karlova v Praze
  Vliv změny parametrů termálního plazmatu Země a slunečních indexů na úmrtnost podle příčin v ČR

Speciální ocenění pro bakalářské práce:

 • Lukáš Toma - Masarykova univerzita: Indeterminate value of target variable in development of credit scoring models

 • Kristýna Vaňkátová - Univerzita Palackého v Olomouci - Metody odhadů regresních parametrů

Výhercům a oceněným gratulujeme! A všem přihlášeným děkujeme a posíláme malou pozornost za účast.