Akademický program / Pro studenty

Soutěže a aktivity

SAS Prize

SAS nabízí studentům celou řadu možností, jak prezentovat své práce a získat ocenění za použití SAS ve svých výzkumných projektech.

Přihlaste se do soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou, dizertační, semestrální nebo ročníkovou práci a vyhrajte hodnotné ceny.

Přihlaste se do celosvětové soutěže SAS Student Ambassador a vyhrajte účast na výroční konferenci SAS Global Forum. SAS každoročně vybírá přibližně deset studentů z celého světa, kteří kreativním či originálním způsobem využili SAS ve svých diplomových pracích, výzkumných projektech či odborných článcích. Tyto výherce SAS pozve na svou největší konferenci do USA, SAS Global Forum, a uhradí jim veškeré náklady (cestu, pobyt, účastnický poplatek) s konferencí spojené.