Akademický program /

Licence SAS

Podmínky poskytnutí SAS software

SAS software je poskytován pro účely výuky a výzkumných projektů na základě platby ročních licenčních poplatků. Výše poplatků je závislá na počtu licencovaných produktů či řešení a na rozsahu licence.

SAS se zavazuje
 • poskytnout instalaci a řešení technických problémů
 • umožnit instalaci na domácích počítačích studentů i vyučujících v rámci rozsahu licence
 • zdarma automaticky poskytovat nové verze SAS software, dokumentaci a informace
 • zdarma poskytovat konzultace, hotline (mail, telefon)
Vysoká škola/výzkumný ústav se zavazuje
 • vyučovat za pomoci SAS software (v oblasti informačních technologií, statistiky, BI, dolovaní dat, matematických metod, apod.)

  a / nebo

 • používat SAS software v rámci řešení nekomerčního výzkumného projektu

Podmínky poskytnutí SAS software

 • Plošné licence 

  • Licence pro katedru
  • Fakultní licence
  • Univerzitní (celoškolská) licence
 • Jednotlivé licence na počet PC

Základní balík nabízených modulů: EDUCATION ANALYTICAL SUITE

Modul Popis
Base SAS základní modul, datový a výpočetní engine SAS
SAS/Access (všechna rozhraní) nativní přístup do databází a ERP systémů
SAS/AF umožňuje tvorbu front-end aplikací
SAS/ASSIST uživatelské rozhraní pro dotazování a reporting (bez nutnosti psát kód)
SAS Bridge for ESRI napojení SASu na geografický systém (OLAP)
SAS/CONNECT zpracování klient-server
SAS/EIS snadná tvorba MIS na bázi OLAP
SAS Enterprise Guide uživatelský interface k SAS (tenký klient)
SAS/ETS analýza časových řad, ekonometrie
SAS/FSP umožňuje tvorbu vstupních formulářů
SAS/GRAPH generování grafických výstupů
SAS/IML maticový jazyk, robustní statistika
SAS/INSIGHT interaktivní vizualizace a analýza dat
SAS Integration Technologies integrace SAS s ostatní IT infrastrukturou
SAS/OR operační výzkum lineární programování
SAS/QC kontrola kvality, návrh experimentů
SAS/SECURE doplněk pro šifrování
SAS/SHARE sdílení (zápis) do tabulek více uživateli zároveň
SAS/STAT kompletní statistika
SAS e-Learning e-learningové kurzy SAS* 

* SAS Programming Introduction: Basic Concepts, SAS Programming I: Essentials, SAS Programming II: Data Manipulation Techniques, SAS Programming III: Advanced Techniques and Efficiencies, SAS SQL1: Essentials, SAS Macro Language 1: Essentials, Querying and Reporting Using SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Guide 1: Query and Reporting (EG 4.2 and 4.3)

Jednotlivé moduly lze licencovat i separátně, vždy v kombinaci s modulem Base SAS.

Základní balík nabízených modulů: EDUCATION ANALYTICAL SUITE Základní balík nabízených modulů: EDUCATION ANALYTICAL SUITE

Nástroj na data mining: SAS ENTERPRISE MINER

Modul Popis
SAS Enterprise Miner* komplexní řešení pro data mining a analytickou podporu rozhodování, v praxi využívaný k detekci podvodů, řízení kreditních rizik, predikci poptávky, zvyšování účinnosti marketingových kampaní atd.
SAS® Credit Scoring nadstavba SAS EM: Výpočet skóre zákazníka, např. vzhledem k rizikovosti splácaní úvěru. Využívá skóringové uzly v uživatelském rozhraní SAS Enterprise Miner.
SAS Text Miner nadstavba SAS EM: Dolování znalostí z textových dokumentů

Nástroj na data mining: SAS ENTERPRISE MINER Nástroj na data mining: SAS ENTERPRISE MINER

Doplňkový SAS software: Business Intelligence/Data Warehouse

Modul Popis
SAS Forecast Server hromadná analýza časových řad
SAS Business Intelligence Server enterprise reporting, business intelligence
SAS OLAP Server tvorba vícerozměrných databází pro OLAP
SAS AppDev Studio tvorba web aplikací nad SASem
SAS/IntrNet příprava a zobrazení reportů přes intranet
SAS Data Integration Server nástroj pro integraci dat (datové sklady)
SAS Data Quality Server čištění, standardizace, profilig a konsolidace dat
JMP Software kompletní paket pro statistickou analýzu a vizualizaci dat

Doplňkový SAS software: Business Intelligence/Data Warehouse Doplňkový SAS software: Business Intelligence/Data Warehouse

Řešení SAS

Modul Popis
SAS Web Analytics analýza provozu na webu
SAS Campaign Management řízení a optimalizace marketingových kampaní
SAS Strategic Performance Management řízení pomocí vyvážených ukazatelů (Balanced Scorecard)
SAS Risk Management komplexní řízení rizik
SAS Financial Management finanční konsolidace a reporting
SAS IT Resource Management analýza a řízení provozu IT infrastruktury
SAS Supplier Relationship Management řízení vztahů s dodavateli

Řešení SAS Řešení SAS

Ukázková videa představující jednotlivé produkty a řešení: SAS Resource Center.