P&V Groep kiest SAS® voor bedrijfsbreed risicobeheer en Solvency II

Nieuwe oplossing biedt één geïntegreerde architectuur voor gegevenskwaliteit, risicobeheer en compliancy

Tervuren, 4 Mei 2011

De P&V Groep heeft gekozen voor SAS® Risk Management for Insurance van SAS, de marktleider in software en diensten voor business analytics. De P&V Groep wapent zich met deze centrale, bedrijfsbrede risicorapporteeroplossing om op een gestructureerde en auditeerbare manier een snel en consistent zicht te hebben op de globale risicoblootstelling over zijn entiteiten heen.

Deze oplossing zal de P&V Groep in staat stellen om vlot elke nieuwe en later volgende rapporteervereiste te implementeren, zowel interne rapporten als deze voor de Solvency II regelgeving. SAS® Risk Management helpt ondernemingen de standaardmodelaanpak van Solvency II voor de berekening van risicodragend kaptiaal te implementeren. Het is gebouwd op een krachtig gegevensbeheer en rapporteerplatform waarmee de link naar eender welk intern verzekeringsspecifiek model mogelijk is.

"SAS stelt ons in staat om een wettelijke verplichting zoals Solvency II om te vormen tot een opportuniteit voor een beter risicobeheer in onze organisatie", stelt Jan Strauven, IT-Business Alignment bij P&V.

SAS® Risk Management for Insurance stelt verzekeraars in staat om

  • Zich te schikken naar de regelgeving van Solvency II,
  • Het raamwerk voor risicobeheer te verbeteren,
  • Een groter concurrentievoordeel te verkrijgen,
  • Een nauwkeurigere risicoanalyse uit te voeren met een enterprise datawarehouse,
  • De ”total cost of ownership (TCO)” te verminderen.

 

Over P&V
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België en Luxemburg.
Via onze diverse verzekeringsmaatschappijen bieden wij privépersonen, zelfstandigen, bedrijven en instellingen een ruime waaier van verzekeringsproducten (leven en niet-leven). Wij maken hiervoor gebruik van diverse merken en distributiekanalen: makelaars, exclusieve agenten, een team van gespecialiseerde account managers – voor institutionele klanten en grote bedrijven – en directe internetverkoop.
In een financieel landschap dat het resultaat is van Europese fusiebewegingen, is de P&V Groep erin geslaagd zijn onafhankelijkheid en eigenheid als Belgisch verzekeraar te bewaren. Wij nemen onze beslissingen louter met het oog op de Belgische en Luxemburgse markt, die wij door en door kennen. Deze lokale verankering is een borg voor stabiliteit voor onze klanten, tussenpersonen en medewerkers. De P&V Groep verkoopt bovendien alleen verzekeringen, geen bankproducten.
De P&V Groep is altijd trouw gebleven aan het coöperatieprincipe dat het uitgangspunt was bij zijn oprichting in 1907: zoveel mogelijk mensen een eerlijke bescherming bieden. Wij investeren onze winsten opnieuw in onze organisatie om de stabiliteit van onze maatschappijen te garanderen en om onze klanten tegen de juiste prijs de best mogelijke producten en diensten aan te bieden. Wij zetten onze middelen ook in om actief bij te dragen tot verantwoordelijk burgerschap en een meer solidaire samenleving, onder meer via de Stichting P&V. Ook het leefmilieu eist een almaar belangrijkere plaats op in ons beleid aangaande duurzame ontwikkeling.
Ons duurzaamheidsstreven uit zich vooral via onze solide financiële structuur en de kwaliteit van onze producten.
Wij blijven groeien en blijven zoeken naar innovatieve oplossingen die passen bij de voortdurend veranderende verzekeringsbehoeften van onze klanten. Hiervoor wisselen wij op Europees niveau onze ervaringen uit met andere coöperatieve en mutualistische verzekeraars binnen de Euresa-alliantie en AMICE.

Over SAS
SAS is marktleider in software en diensten voor business analytics, en de grootste onafhankelijke verkoper op de markt voor business intelligence. Via innovatieve oplossingen, opgeleverd binnen een geïntegreerd raamwerk, helpt SAS klanten in meer dan 50.000 vestigingen om hun prestaties te verbeteren en waarde te leveren door sneller betere beslissingen te nemen. SAS geeft zijn klanten sinds 1976 wereldwijd THE POWER TO KNOW®.

For more information contact:

SAS Institute nv
Gracy Poelman
Kasteel de Robiano
Hertenbergstraat 6
B - 3080 Tervuren
Tel.: +32 (0)2 766.07.52
Fax: +32 (0)2 766.07.77
E-mail: gracy.poelman@sbx.sas.com
www.sas.com/belux

Creative Strategies
Elke De Ridder
Koningin Astridlaan 49 bus 1
1780 Wemmel
Tel.: +32 (0)2 267.41.60
Fax: +32 (0)2 267.12.89
E-mail: ederidder@creative-strategies.eu.com

SAS en alle andere product- of servicenamen van SAS Institute Inc. zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van SAS Institute Inc. in de VS en andere landen. ® wijst op VS-registratie. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaarsbedrijven. Copyright © 2011 SAS Institute Inc. Alle rechten voorbehouden.