SAS Belux en “Close the Gap” slaan handen in elkaar voor mens en milieu

SAS ondersteunt non-profit organisatie

Tervuren, 30 maart 2010

SAS Belux ondertekent vandaag een partnership met de internationale non-profitorganisatie "Close the Gap". SAS schenkt niet alleen de opbrengst van de interne verkoop van tweedehands apparatuur, maar ontwikkelde tevens een oplossing voor geautomatiseerde businessrapportering. Deze applicatie werd bij SAS ontwikkeld door een stagiair van de Katholieke Hogeschool Leuven. Dankzij deze oplossing krijgt Close the Gap een duidelijk zicht over welk materiaal door welke donoren wordt geschonken en kan de organisatie zorgen dat de juiste IT apparatuur tegen voordelige voorwaarden kan worden toegewezen aan ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland.

“Close the Gap” verzamelt bedrijfscomputers, wist de harde schijf, checkt de hardware en zorgt voor een herconfiguratie van het systeem. Daarna vertrekken deze computers naar een nieuwe bestemming waar ze worden opgenomen in een support- en onderhoudsprogramma dat instaat voor goed en duurzaam gebruik. Door IT infrastructuur aan democratische prijzen ter beschikking te stellen van sociale projecten in zowel eigen land als in ontwikkelingslanden, tracht de organisatie een bijdrage te leveren aan het dichten van de digitale kloof.

SAS steunt dit project omdat het twee luiken dekt die perfect aansluiten bij haar filosofie van duurzaam ondernemen; het bewust omgaan met het leefmilieu – in dit geval het stimuleren van duurzaam gebruik en recyclage – en het opnemen van sociale verantwoordelijkheid.

ondertekening partnership op 30/03

 

Over “Close the Gap”
"Close the Gap" startte in 2003 als een non-profitorganisatie onder de vleugels van de VUB. Oorspronkelijk beperkte men zich tot België, maar vandaag wordt ook in andere landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, ...) computermateriaal ingezameld. De hardware wordt vooral naar Afrika verscheept. Alleen bruikbaar materiaal wordt verstuurd. Alles wordt gerecycleerd en afval wordt op de gepaste wijze verwerkt. Er zijn ook plannen om een beter systeem op te zetten voor inzameling van eerder verstuurd materiaal dat niet meer bruikbaar is, om dit in Europa op gepaste wijze te verwerken. Wilt u meer weten over dit initiatief? Surf naar de website Close the Gap.

Over SAS
SAS is marktleider in business analytics software en services, en de grootste onafhankelijk leverancier binnen de business intelligence markt. Met behulp van innovatieve oplossingen binnen een geïntegreerd framework, helpt SAS klanten op 45.000 sites bij het verbeteren van hun performantie en bij het leveren van kennis voor het nemen van betere en snellere beslissingen. Sinds 1976, geeft SAS zijn klanten wereldwijd The Power to Know®. Meer informatie vindt u op: http://www.sas.com/belux.

Voor meer informatie en/of een interview, gelieve contact op te nemen met:

SAS Institute nv
Gracy Poelman
Kasteel de Robiano
Hertenbergstraat 6
B - 3080 Tervuren
Tel.: +32 (0)2 766.07.52
Fax: +32 (0)2 766.07.77
E-mail: gracy.poelman@sbx.sas.com
www.sas.com/belux

Creative Strategies
Elke De Ridder
Koningin Astridlaan 49 bus 1
1780 Wemmel
Tel.: +32 (0)2 267.41.60
Fax: +32 (0)2 267.12.89
E-mail: ederidder@creative-strategies.eu.com

SAS en alle andere SAS Institute Inc. product- of dienstnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van SAS Institute Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. ® wijst op een registratie in de VS. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Copyright © 2010 SAS Institute Inc.