Broj 4 / 2010
SAS Adriatic Region NewsletterJelena Stojanovic


M2M izazov

Jelena Stojanović | Telekom Srbija a.d.
Direktor marketinga i prodaje

Šokantna vizija “50 milijardi povezanih mašina”, izrečena od strane jedne velike telekomunikacione kompanije , ponavlja se kao mantra još od njene objave u februaru 2010 godine. Ta vizija uspela je čak da privuče pažnju medija i izvan telekomunikacione arene (a svi znamo kolko novinari vole brojeve, naročito ovako velike brojeve).

Razvoj M2M koncepta je u ICT sektoru nezaobilazna tema poslednjih desetak godina, ali je  tek u ovoj godini došlo do definitivnog i nedvosmislenog fokusiranja telekomunikacionih operatera na razvoj ovog tržišta. Šta zapravo predstavlja M2M? “Machine to Machine” koncept se može definisati kao tehnologija koja omogućava automatsko prenošenje podataka između različitih mašina, kao što su strujomeri, vozila, alarmni sistemi ili doslovno svaki aparat bilo koje vrste. Međutim, u stvarnosti radi se o mnogo širem pojmu: to je vizija mreže povezanih mašina koja će revolucionarno promeniti tehnologiju ali takođe i naš svakodnevni život (bili mi na to spremni ili ne). Ako pomislimo na broj „stvari“ koje nas okružuju u svakodnevnom životu (neko je izbrojao da postoji između 1000 i 5000), onda se prethodno pomenutih 50 milijardi povezanih mašina ne čini toliko neverovatno. U tom smislu koncept M2M predstavlja samo  kamen temeljac mnogo šireg sveta, tzv. „Interneta stvari“.

Vodeća svetska tržišta u M2M segmentu danas su Evropa i SAD. U severnoj Evropi prosečna penetracija mašina iznosi 5% ukupne mobilne penetracije. Godine 2009. tih M2M veza je bilo oko 20,7 miliona u Evropi, 18,6 miliona u Americi, 16 miliona u Azijsko-pacifičkom regionu i 5,4 miliona na Srednjem istoku i u Africi.
Na globalnom nivou, M2M vizija obećava skoro beskrajni potencijal za različite interesne grupe:

  • Telekomunikacioni operateri, koji se u određenim regionima suočavaju sa zasićenjem tržišta mogu da odahnu, jer im M2M koncept donosi potencijalno milijarde „korisnika“ kojima mogu nuditi svoje usluge. Posebnu pogodnost predstavlja činjenica da se radi o „korisnicima“, koji ne zahtevaju preteranu brigu operatera; nema potrebe za brigom o korisničkom iskustvu, programima lojalnosti, strategijama zadržavanja korisnika itd. Štaviše, u pitanju su korisnici koji troše toliko malo dragocenih mrežnih resursa da će operateri moći da ih prihvate u milionima, bez straha od potencilajnog pravdanja na YouTube-u zbog zagušenja mreže.

  • Proizvođači opreme mogu da očekuju pojavu ogromnog tržišta za potpuno nove linije proizvoda. Telekomunikacioni operateri će morati da potraže partnere u oblastima koja ne spadaju u njihovu glavnu kompetenciju, u cilju pružanja specijalizovanih ili lokalizovanih usluga. To će stvoriti ogromne razvojne mogućnosti za proizvođače aplikacija/opreme i različite partnere sa specijalnim kompetencijama (kao u slučaju M2M usluga u oblasti zdravstvene zaštite).
  • Povezane mašine će doneti mnogostruke dobrobiti „običnim“ ljudima u celom svetu. Zamislite, na odmoru ste u Grčkoj, ali zaista ne želite da komšijje znaju, i sve što treba da uradite je da pošaljete jedan SMS i da se svetlo u   vašoj kući upali. I evo magije: mobilni telefon  razgovara sa  lampom. Zamislite i sledeću situaciju u kojoj odlučite da provedete zimski vikend u svojoj kući na planini, a ne znate nikoga ko bi mogao da uključi grejanje pre nego što stignete. Ne brinite, samo pošaljite svom sistemu za grejanje tekst „uključi se“. Ima li ičeg jednostavnijeg od toga? Postanimo „zeleni“ i štedimo energiju – sve što treba da učinimo je da komuniciramo sa svojim meračem potrošnje energije. Šta mislite o usluzi koja omogućava slanje rezultata redovnih merenja nivoa šećera u krvi odabranom medicinskom centru, čime bi se značajno unapredila zdravstvena zaštita dijabetičara; šta je sa situacijama kada medicinska pomoć nije lako dostupna? M2M može da poboljša uslove života miliona siromašnih ljudi u celom svetu. Hajde da pođemo još dalje pa da pomislimo čak o zaštiti retkih životinjskih vrsta; možemo ih pratiti tako što ćemo da komuniciramo sa uređajem koji se nalazi na njima. Praktično ne postoje granice, osim naše sopstvene kreativnosti.

Sagledavajući značaj komercijalnog potencijala koji M2M servisi donose telekomunikacionim operaterima nameće se logičan zaključak da upravo oni treba da postanu lideri daljeg razvoja ovog segmenta. Ova uloga neće biti ni malo jednostavna imajući u vidu kompleksnost i fragmentiranost M2M eko-sistema. M2M usluge se u većini slučajeva realizuju kroz partnersko udruživanje više različitih učesnika što nameće potrebu da se postojeći poslovni procesi potpuno redefinišu. Dodatni problem predstavlja činjenica da još uvek nisu definisani globalni standardi za komunikaciju između uređaja ili za razvoj aplikacija. Iako su mašine na prvi pogled najpoželjniji korisnici, ipak postoje mnoga otvorena pitanja iz oblasti podrške, kao što su SLA sporazumi, ugovori o romingu itd. Iznos prosečnog mesečnog prihoda po mašini, koji se obično kreće oko 10% od onog koji ostvaruje prosečan „čovek-korisnik“ nameće potrebu da se poslovni model mora biti zasnovan na velikom broju korisnika što sa druge strane dovodi do porasta troškova. Veliki broj različitih usluga koje se prilagođavaju specifičnim potrebama pojedinih korisnika predstavljaće veliki izazov za prilagođavanje postojećih sistema za obračun i naplatu usluga.

Telekom Srbija je obavljao pionirski posao na ovom polju mnogo pre nego što je magični broj s početka ove priče šokirao svet, pa tako sada postoji više od 240.000 mašina koje su povezane kroz mobilnu mrežu u našoj mreži u Srbiji.

Naša prva usluga bazirana na M2M bila je sistem elektronske dopune za pripejd korisnike, koji je uveden 2004. godine. Uprkos svim kontroverzama i skepticizmu, to je postao dominantan model plaćanja dopuna u Srbiji. Koncept je vrlo jednostavan: zahtev za dopunu (iznos dopune i broj mobilnog telefona) se dogovara između terminala za dopune i operaterove pripejd platforme, kroz mobilnu mrežu. Dve mašine koje razgovaraju o potrebi čoveka, više od 130 miliona puta godišnje, samo u našoj mreži!

Taj prvi uspeh ohrabrio nas je da primenimo sličan koncept na kontrolne mehanizme PDV sistema oporezivanja u Srbiji. I tu ponovo imamo desetine hiljada mašina koje svake noći ozbiljno razgovaraju o prodajnim transakcijama. Svaka prodavnica, čak i svaki kiosk u Srbiji, mora da ima kasu koja ima SIM karticu da bi razgovarala sa centralom (serverom) koja se nalazi u prostorima Poreske uprave. Telekom Srbija od tada implementira M2M usluge u različitim vertikalama, kao što su telemetrija, rukovođenje voznim parkom, uslugama korporativnog upravljanja, itd. U pitanju su usluge namenjene pre svega poslovnim korisnicima. Nedavna najava lansiranja usluge „Ecobus“ koja omogućava praćenje kvaliteta vazduha u gradskim sredinama, posredstvom uređaja koji su postavljeni u vozilima javnog gradskog prevoza, izazvala je veliku pažnju medija i garđana u Srbiji. U pitanju je usluga za koju verujemo da će značajno doprineti edukaciji javnosti u Srbiji o praktičnim prednostima razvoja M2M usluga.

Uprkos ukupnom pozitivnom iskustvu u dosadašnjoj eksploataciji M2M servisa, prepoznatom razvojnom potencijalu i s tim u vezi strateškim prestrojavanjem telekomunikacionih operatera, očigledno je da, ukoliko želimo da poguramo nastanak „Interneta stvari“, moramo da ponudimo usluge koje će privući pažnju masovnog tržišta. Veliki potencijal M2M-a može da se koristi na adekvatan način samo ako sve uključene strane iskažu kreativnost kod redefinisanja postojećih poslovnih procesa. Tehnologija u M2M priči nije problem; moramo da budemo hrabri i ponovo izmislimo sve ono što se nalazi oko nje. U 2010. godini je postalo očigledno da ključni učesnici to vrlo dobro prepoznaju: telekomunikacioni operateri, proizvođači mobilnih uređaja, prodavci telekomunikacione opreme, proizvođači automobila i mnogi drugi, intenzivno analiziraju, testiraju, spajaju, kupuju, reorganizuju i eksperimentišu u M2M svetu. Verujem da ćemo uskoro biti svedoci izuzetno snažnog zamaha M2M servisa. Jedan od ključnih faktora za ekspanziju M2M komunikacije, na dobrobit čovečanstva je buđenje svesti „običnih“ korisnika o značaju prednosti koje im razgovor između mašina donosi. Korisničko razumevanje jeste ona varnica koja je potrebna da se osvetli scena na kojoj se odigrava M2M priča. Upravo ovaj aspekt uključivanja „takozvanih“ korisnika u M2M magiju je možda ujedno i najveći izazov koji se postavlja pred telekomunikacione operatere. Poželimo im sreću!

 

 


Your SAS profile:

Want to get more out of your relationship with SAS? Create a SAS profile. Don't miss important updates from SAS! Please add sas.com as a domain in your safe sender list.

About this e-mail:
If you do not wish to receive future e-mails, please go to http://www.sas.com/apps/userid/email_preference.jsp. To contact SAS via postal mail: SAS, SAS Campus Drive, Cary NC 27513 USA. ATTN: Legal Division/Privacy Manager.

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.