Broj 3 / 2010
SAS Adriatic Region NewsletterVeselko


SAS i Vipnet

Hrvoje Veselko | VIPnet
Direktor prodaje

Vipnet je bio prvi alternativni mobilni operator u Hrvatskoj koji je napravio revoluciju na tržištu 1999. godine uvođenjem izuzetno uspešnih paketa pripejd usluga, približavajući mobilnu komunikaciju do tada najvećem broju korisnika. Vipnet, kao deo grupe Telekoma Austirija, takođe predvodi u inovacijama i u postpejd segmentu uvođenjem kompletnih VPN servisa – mobilnih i fiksnih – hrvatskim preduzećima, a trenutno se dodatno fokusira na mobilni širokopojasni pristup (broadband) i za pripejd i za postpejd korisnike. Sa jednom od tehnološki najnaprednijih mreža u regionu, nedavno uvodeći i najviši (HD) kvalitet govorne usluge, a sa nagradama u oblasti korisničkih servisa, Vipnet je uspeo da zadrži značajan udeo na hrvatskom na tržištu.

Današnje tržište telekomunikacija u hrvatskoj ima sva obeležija dobro razvijenog tržišta. Penetracija SIM kartica dostigla je 140%, sa 3 mobilna operatera, i sa još jednim koji je nedavno ušao na ovo veoma zasićeno tržite. U isto vreme, Hrvatska se suočava sa posledicama globalne finansijske krize, dodatno pojačane sa sopstvenim specifičnim ekonomskim slabostima. Vlada je pokušala da poveća budžetske prihode nametanjem dodatnih akciza na svaki minut razgovora koji se obavi i svaki poslati SMS. U takvim uslovima, svaki korisnik je važan. Stoga, akvizicija postaje pravi izazov, dok zadržavanje zahteva potpuno novi pristup. Pretplatnici postaju svesniji troškova, što je prednost za operatere koji prepoznaju svoju priliku u osetljivosti korisnika na cene, i svojih zahteva za unapređenjem i jednostavnošću proizvoda i usluga. Jednostavna ponuda kao i fokus na stvarne potrebe i troškove su preduslovi efikasne prodaje. U prethodno objašnjenim tržišnim uslovima, naša prodaja zahteva alate koji će joj omogućiti da što preciznije otkrije načine ponašanja korisnika i obezbediti uvid u prihod, profitabilnost, call-mix sve do nivoa pojednačnog korisnika.

Vipnet i SAS su partneri još od 2006. godine i od tada pa sve do danas prepoznaju se pozitivni efekti odlučivanja baziranog na analitičkom pristupu korisnicima. Bolje razumevanje naših korisnika kroz segmentaciju i profilisanje korisničke baze, analiza i predviđanje ponašanja korisnika, interakcija sa korisnicima koja ide bez zastoja kroz različite kanale, samo su neke od prednosti koje pružaju SAS-ova rešenja implementirana u Vipnetu. U odeljenju prodaje posebno smo zadovoljni korišćenjem naprednog rešenja za formiranje cena, koji je razvio SAS vodeći računa o Vipnet-ovim specifičnim zahtevima, a koji opet proizilaze iz izazovnih i dinamičnih tržišnih uslova. Ovo rešenje nam omogućava da vršimo analize i simulacije cenovnog modela i tarifnih planova bez obzira da li se radi o segmentu velikih i srednje velikih korisnika, u isto vreme vodeći računa kako to utiče na naše prihode i profitabilnost. Ova mogućnost oobezbeđuje nam poziciju pouzdanog savetnika u očima naših korisnika, kao i konsultantski pristup prodaji, dok u isto vreme pratimo se važne kriterijume za odlučivanje. To rešenje donelo nam je značajna poboljšanja u vremenu potrebnom za izlazak na tržište, u preciznosti i verodostojnosti po čemu se razlikujemo od ostalih učesnika na tržištu.      

 

 


Your SAS profile:

Want to get more out of your relationship with SAS? Create a SAS profile. Don't miss important updates from SAS! Please add sas.com as a domain in your safe sender list.

About this e-mail:
If you do not wish to receive future e-mails, please go to http://www.sas.com/apps/userid/email_preference.jsp. To contact SAS via postal mail: SAS, SAS Campus Drive, Cary NC 27513 USA. ATTN: Legal Division/Privacy Manager.

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.