NEWS /

แซส รับโล่พระราชทานประกาศเกียรติคุณโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์

                   

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยในการเสริมทักษะการเรียนการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์สำหรับโรงเรียนในประเทศไทย ณ วังสระปทุม เมื่อเร็วๆนี้