NEWS /

กสิกรไทยวางใจแซส ช่วยจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ ติดตั้งระบบ SAS Data Quality & Data Integration เสริมศักยภาพข้อมูลของธนาคาร

 

             

            กรุงเทพฯ (4 ธันวาคม 2555) เมื่อเร็วๆ นี้ นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จากัด (ซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานระบบ ธนาคารกสิกรไทย (ขวา) ในโอกาสที่ธนาคารกสิกรไทยได้วางใจระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและระบบการรวบรวมข้อมูลจากแซส (SAS Data Quality & Data Integration) มาอย่างต่อเนื่อง

            สำหรับ SAS Data Quality และ Data Integration เป็นโซลูชั่นในการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดยช่วยทำให้ข้อมูลมีความพร้อมในการนำไปใช้งานในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและดำรงความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจธนาคาร ทั้งยังช่วยปรับกระบวนการพัฒนาข้อมูลของธนาคารให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เกี่ยวกับบริษัทแซส

            บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สาหรับจานวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 60,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น “พลังแห่งการรอบรู้” (The Power to Know ®) สาหรับลูกค้าทั่วโลก