NEWS /

แซส ได้รับการจัดอันดับเป็น "ผู้ทรงอิทธิพล" ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จากองค์กรวิจัยอิสระ

             

           

                กรุงเทพฯ ( 27 กุมภาพันธ์ 2556) บริษัท แซส ได้รับการจัดอันดับล่าสุดให้เป็นผู้นำในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรายงานเรื่อง " The Forrester Wave: Big Data Predictive Analytics Solutions, Q1 2013  "  โดยความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้รับการเน้นย้ำจากบริษัท ฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช อิงค์. ว่า การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สามารถผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่นำไปสู่ความสำเร็จได้

                ในรายงานระบุว่าบริษัท แซส ถือเป็น "ผู้ทรงอิทธิพลด้านการวิเคราะห์"  และได้รับการยกย่องร่วมกับผู้จำหน่ายอีกราย (vendor) ว่าเป็น "ผู้นำที่มีความมั่นคง"  โดยการนำโซลูชั่นการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์มาใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งประเมินผลร่วมกับผู้จำหน่าย (vendor) จำนวน 10 ราย และการจัดอับดับในครั้งนี้ได้พิจารณาคะแนนจากองค์ประกอบ 3 ประเภท  ซึ่งบริษัท แซส ได้รับคะแนนสูงสุดในทุกประเภทเมื่อเทียบกับผู้จำหน่ายอื่นๆ ได้แก่

  • ข้อเสนอปัจจุบัน (Current offerings)
  • แผนกลยุทธ์ (Strategy)
  • สถานะทางตลาด (Market presence)

                บริษัท ฟอร์เรสเตอร์ ได้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ของบริษัท แซส จำนวน 26 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท แซส มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความครอบคลุมในหลายกลุ่มด้วยกัน ในขณะที่ผู้จำหน่ายรายอื่นๆมีผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการประเมินเริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 12 รายการเท่านั้น

                "ตั้งแต่ปี 2519 บริษัท แซส ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวยังรองรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก หรือที่เรียกว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อีกด้วย" มร.จิม เดวิส รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ซีเอ็มโอ) บริษัท แซส กล่าว และเพิ่มเติมว่า "ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรม เช่น SAS® High-Performance Analytics Server, SAS® Visual Analytics และ SAS® DataFlux Event Stream Processing Engine เราจึงมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ และความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้"

                นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า  "สำหรับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีปริมาณข้อมูล หรือความสมบูรณ์ด้านการวิเคราะห์ หรือขนาดขององค์กรเป็นเช่นไร บริษัท แซส สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างครอบคลุม และแม้ว่าทุกองค์กรอาจจะไม่ได้มีข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ก็อาจประสบกับปัญหาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท แซส ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการทำงาน และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง" 

เกี่ยวกับบริษัท แซส 

                บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับจำนวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 60,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น "พลังแห่งการรอบรู้" (The Power to Know®) สำหรับลูกค้าทั่วโลก