NEWS /

SAS® High-Performance Analytics: ข้อมูลขนาดใหญ่ที่พร้อมให้คำตอบได้ภายในเวลาระดับนาที ไม่ใช่ชั่วโมง

แอพพลิเคชั่นการจัดการการวิเคราะห์และความเสี่ยงที่รวดเร็วสูงสุด

            กรุงเทพฯ (22 พฤษภาคม 2555)  – ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโลกจากบริษัท แซส พร้อมช่วยให้องค์กรต่างๆ เป็นอิสระจากพันธนาการของการประมวลผลในแบบดั้งเดิมและสร้างประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ในทันที

            SAS® High-Performance Analytics จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลระดับเทราไบต์ได้ภายในระดับที่ใกล้เวลาจริง โดยปริมาณข้อมูลหนึ่งเทราไบต์จะเทียบเท่ากับเพลงคุณภาพระดับซีดีจำนวนสองพันชั่วโมง ขณะที่สิบ เทราไบต์จะเท่ากับเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

            SAS Analytics ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาดที่หลากหลายและมาพร้อมกับการประมวลผลแบบ In-Memory รูปแบบใหม่ ช่วยให้ SAS High-Performance Analyticsสามารถดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ที่ต้องใช้เวลาระดับชั่วโมงหรือระดับวันจากการใช้เทคนิคการประมวลผลในแบบดั้งเดิมสามารถเสร็จลงได้ภายในเวลาระดับนาที

            SAS High-Performance Analytics อยู่ในตระกูลผลิตภัณฑ์ SAS High-Performance Computing สามารถให้คำตอบที่ต้องการได้ในลักษณะที่ใกล้เวลาจริง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ SAS High-Performance Computing จะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์แบบ In-Database การประมวลผลแบบกริด และการวิเคราะห์แบบ   In-Memory

          ขณะที่การใช้ SAS High-Performance Markdown Optimization ได้ช่วยให้ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐสามารถกำหนดราคาเฉพาะของตนได้มากกว่า 270 ล้านราคาในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งจากเดิมที่เคยใช้เวลามากกว่า 30 ชั่วโมงก็ลดลงเหลือเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นเมื่อใช้แซส

การตัดสินใจที่รวดเร็ว

            “เส้นทางสู่ความสำเร็จที่รวดเร็วของธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องใช้การวิเคราะห์ด้านการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับคำตอบก่อนที่คำถามที่เกิดขึ้นนั้นจะตกยุคไป โดยยิ่งคุณสามารถตัดสินใจได้เร็วเท่าใด มูลค่าด้านศักยภาพก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น” นายแดน เวสเซ็ต รองประธานฝ่ายโปรแกรมการวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ บริษัท ไอดีซี กล่าว และว่า “SAS High-Performance Analytics สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิม และนั่นทำให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขันในท้ายที่สุด"

            นอกจากความรวดเร็วที่ได้รับแล้ว การวิเคราะห์ยังถูกต้องแม่นยำอย่างมากเนื่องจากสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น แม้การใช้กลุ่มตัวอย่างจะยังคงมีประโยชน์สำหรับการดำเนินการวิเคราะห์บางอย่าง แต่ SAS High-Performance Analytics ได้นำเสนอทางเลือกที่นำไปสู่วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างมาก

            เช่นในกรณีของบริษัทผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งต้องการเพิ่มความสามารถด้านการตรวจหาการทุจริตเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในฐานข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยตัวอย่างของข้อมูลการเรียกร้องเพียงตัวอย่างเดียวอาจไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติที่นำไปสู่การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ระบบการประมวลผลแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลาระดับวันในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในขณะที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนลวงอาจได้รับการดำเนินการและได้รับการชำระเงินไปแล้ว การใช้เครื่องมือวิเคราะห์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพจากบริษัท แซส จะช่วยให้การวิเคราะห์สามารถทำงานได้ในระดับนาที ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานอย่างรอบคอบได้ในทันที

            หรือในกรณีขององค์กรแห่งหนึ่งที่กำลังดำเนินการสืบค้นผ่านชุดข้อมูลขนาดใหญ่อาจกำลังใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ แต่เมื่อใช้ SAS High-Performance Analytics การวิเคราะห์จะสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมสูงสุดให้ได้โดยไม่คำนึงถึงระดับความซับซ้อน การเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำได้ในท้ายที่สุด

 SAS® Analytics: มาตรฐานระดับเหรียญทอง

            “SAS High-Performance Analytics สามารถนำเสนอมุมมองสำหรับลูกค้า ตรวจหาการทุจริตที่รวดเร็ว ปรับใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นด้านการวิเคราะห์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม" นายคีธ คอลลินส์ รองประธานระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) บริษัท แซส กล่าว ว่า "จะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆ เลือกใช้ SAS Analytics มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด เนื่องจากขณะนี้ความรวดเร็วถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญในโลกแห่งการแข่งขัน และปริมาณข้อมูลไม่ได้จำกัดความเป็นไปได้อีกต่อไป"

            ทั้งนี้ รายงาน IDC Worldwide Business Intelligence Tools 2010 Vendor Shares1 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยส่วนแบ่งตลาด 35% ซึ่งมากกว่าคู่แข่งในระดับใกล้เคียงกันถึงสองเท่า

แพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูง

            SAS High-Performance Analytics ใช้ประโยชน์จากความเร็วของระบบที่ได้จากทั้งอีเอ็มซีกรีนพลัมและเทราดาต้า

            “บริษัทชั้นนำต่างเข้าใจดีว่าความสามารถด้านการวิเคราะห์นั้น จำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจทางธุรกิจและต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะระดับโลก” นายสก็อต จีนอ ประธานจากเทราดาต้าแล็บส์ กล่าวว่า “การใช้การประมวลผลแบบขนานและความสามารถด้านการจัดการข้อมูลระดับสูงสุด ทำให้บริษํท แซส และบริษัท เทราดาต้า สามารถนำเสนอโซลูชั่นให้กับตลาดในรูปของการนำเสนอมุมมองที่เร็วขึ้นและสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ในระดับสูง ขณะนี้เรากำลังเพิ่ม SAS High-Performance Analytics ลงในระบบของเทราดาต้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและผลิตภาพด้านการวิเคราะห์ให้สูงยิ่งกว่าเดิม"

            นายสก็อต ยารา รองประธานระดับสูงฝ่ายผลิตภัณฑ์ของกรีนพลัม  แผนกหนึ่งของบริษัท อีเอ็มซี กล่าวว่า “บริษัท อีเอ็มซี ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการนำเสนอแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แห่งอนาคต ดังนั้นลูกค้าของเราจึงสามารถยืนอยู่ระดับแถวหน้าในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ได้ SAS High-Performance Analytics เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท แซส และบริษัท อีเอ็มซี โดยสามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าซึ่งต่างให้การขอบคุณต่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่ที่ได้รับจากเรา"

            “SAS High-Performance Analytics ขยายข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท อีเอ็มซี ให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่จะช่วยให้นักวิเคราะห์ได้รับผลลัพธ์ขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้นกว่าที่เคยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ และเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะสร้างผลกระทบในตลาดได้อย่างมาก" ยารา กล่าว

SAS® High-Performance Risk

            SAS High-Performance Risk  ใช้เทคนิคต่างๆ ของ SAS High-Performance Computing บนกริดเซิร์ฟเวอร์ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอการคำนวณด้านความเสี่ยงที่รวดเร็วกว่าเดิม

            ความไม่แน่นอนของตลาดโลกและสภาพเศรษฐกิจทำให้บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินต้องมีความรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูง SAS High-Performance Risk จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วสำหรับคำถามที่ซับซ้อนในหลายๆ ส่วน รวมถึงความเสี่ยงของตลาด โอกาสเสี่ยงของคู่สัญญา การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต การทดสอบภาวะวิกฤตและการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ

            ในการทดสอบของบริษัท แซส ร่วมกับธนาคารแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่าจากกลุ่มตราสารของตลาดทุนที่ซับซ้อนจำนวนกว่า 100,000 รายการระหว่างเขตเวลาหลายเขต ทั้งสองบริษัทสามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้มากกว่า 100,000 สถานการณ์ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที ตลอดจนสามารถคำนวณความเสี่ยงระหว่างวันได้ตามต้องการอีกด้วย

            การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านงบดุลทั้งหมดเพื่อประเมินสภาพคล่องคืออีกแง่มุมหนึ่งที่ความเร็วของการคำนวณถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที จะเห็นได้จากธนาคารอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่บริษัท แซส ได้ช่วยคำนวณช่วงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่ซับซ้อนนับ 30 ล้านรายการภายใต้สถานการณ์จำลองที่แตกต่างกันถึง 50,000 สถานการณ์ได้ในเวลาไม่ถึงแปดชั่วโมง สิ่งนี้ทำให้เกิดการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ทุกคืน ซึ่งนั่นจะทำให้แน่ใจได้ถึงการตัดสินใจด้านเงินทุนอย่างชาญฉลาดภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดปัจจุบัน

1. IDC, Worldwide Business Intelligence Tools 2010 Vendor Shares, Doc # 228442, มิถุนายน 2011

เกี่ยวกับบริษัท แซส

            บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับจำนวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 50,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสยังคงเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น "พลังแห่งการรอบรู้" (The Power to Know®) สำหรับลูกค้าทั่วโลก