NEWS /

“ครอบครัวแซส” รวมใจแบ่งปัน ส่งมอบความรู้และความสุขให้กับเยาวชนไทย

ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ. เพชรบุรี

       

          เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำตลาดซอฟต์แวร์  และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ พร้อมด้วยครอบครัว  ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และความสุข โดยได้นำอุปกรณ์ทางการศึกษา สมุดระบายสี ขนม และไอศกรีม มอบให้กับน้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแซส ภายใต้ปรัชญาของบริษัท ที่ว่า  “The Power To Know”  หรือ พลังแห่งการรอบรู้   

          ในภาพ นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส (ไทยแลนด์) จำกัด (ขวา) มอบอุปกรณ์การศึกษา โดยมีอาจารย์พิทักษ์  สุรชาติ  ตัวแทนของโรงเรียน (ซ้าย) เป็นผู้รับมอบ