NEWS /

แซส สนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนบ้านหมูสี ก้าวทันโลกไอที

                          

       

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำตลาดซอฟต์แวร์  และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ นำทีมพนักงาน ร่วมแบ่งปันความรู้และความสุข โดยมอบคอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นดีวีดีและบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ให้แก่โรงเรียนบ้านหมูสี  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงสังคมแห่งการเรียนรู้สู่เยาวชนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแซส ภายใต้ปรัชญาของบริษัท ที่ว่า  "The Power To Know" หรือ "พลังแห่งการรอบรู้"