NEWS /

แซส รุกศูนย์การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เจาะกลุ่มลูกค้ากลาโหมทั่วโลกป้องกันการก่อการร้าย

                          

          กรุงเทพฯ ( 6 พศฤจิกายน 2556) – แซส เผยศูนย์การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics Center) เป็นศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กำลังได้รับวางใจจากรัฐบาลทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกาและตะวันออกกลาง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายให้กับหน่วยข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ของกระทรวงกลาโหมในหลายประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำทั่วโลก

มร. เอียน มาโนชา รองประธานกลุ่มธุรกิจตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย แปซิฟิก บริษัท แซส ผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลจากทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยในหลายๆ หน่วยงาน ได้มีการตื่นตัวในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในการดำเนินงานด้านข่าวกรองทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะให้ครอบคลุมการกำกับดูแลอาชญากรรม กิจการที่เกี่ยวข้องด้านกระทรวงกลาโหม ตำรวจและพลเรือน ซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้จะนำข้อมูลที่ได้จากแซสมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางทหาร และการร่วมงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประสานงานความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยล่าสุดศูนย์การวิเคราะห์ขั้นสูงจากแซส (Advanced Analytics Center) ได้รับการยอมรับจากศูนย์การดำเนินการข่าวกรองในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา สำหรับการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งแรกในการเข้าถึงข้อมูลอาชญากรรมและการแบ่งแยกดินแดนในระดับรัฐ โดยสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลภายนอก ด้วยการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายกว่า 600 แห่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 20,000 นาย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐอีกจำนวนมาก โดยโซลูชั่น SAS Fusion Centre ของแซสสามารถช่วยให้การดำเนินงานเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการจัดการกับงานด้านการป้องกันอาชญากรรมการ ก่อการร้ายได้อย่างแม่นยำ ตรงเวลาและบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งป้องกันและหลีกเลี่ยงการก่อการร้ายหรือสิ่งที่จะนำมา ซึ่งการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนในการดำเนินการ นอกจากนี้แซส ยังนำซอฟต์แวร์ในการจัดการด้านข่าวกรองหลัก มาติดตั้งในศูนย์สาขา 12 แห่งในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมากกว่าผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทุกรายในตลาด

มร. เอียน กล่าวต่อว่า สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง แซสได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการศูนย์จัดการ การก่อการร้าย ด้วยโซลูชั่นสำหรับการดำเนินงานด้านข่าวกรองระดับชาติ โดยมีการเก็บรักษาในระบบที่แตกต่างและสามารถตรวจค้นได้เฉพาะกลุ่ม ซึ่งโซลูชั่นของแซส สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และลดการใช้แรงงานและเวลาโดยการนำเสนอข้อมูลผ่านการเรียกดูต่อครั้ง จากหน่วยงานที่แตกต่างกัน และยังสามารถจำแนกตามการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว แซสยังร่วมมือกับลูกค้าในตะวันออกกลาง สำหรับการริเริ่มการแชร์ข้อมูลข่าวกรองด้านการก่อร้าย โดย โซลูชั่น SAS Intelligence Management ช่วยดำเนินการรองรับความต้องการในด้านสถานการณ์ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและการก่อการร้ายกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้านี้เคยพบปัญหาในเรื่องของการรวบรวมข้อมูล รวมถึงการป้องกันว่าไม่รู้จะเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งภายหลังจากการติดตั้งระบบของแซสแล้ว ทำให้กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมสามารถดำเนินการเรื่องนี้จากส่วนกลาง ด้วยรายงานที่รวดเร็วและครอบคลุม รวมถึงยังใช้งานได้ทั้งภาษาอังกฤษและอาราบิค สร้างความน่าเชื่อถือทั้งในเรื่องกระบวนการข่าวกรองและการตรวจสอบ นอกจากนี้ โซลูชั่น SAS Pattern, Network and Predictive Analysis tools ยังช่วยให้องค์กรข่าวกรองกระทรวงกลาโหม ที่ดูแลเรื่องการวิเคราะห์หาวัตถุระเบิดได้อย่างแม่นยำ ทั้งในเรื่องของข้อมูลสำคัญ เช่น เป้าหมายการโจมตี ที่ตั้ง วัน เวลา และวิเคราะห์รายละเอียดของกระบวนการทั้งรูปแบบและเส้นทาง รวมถึงข้อมูลข่าวกรองที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องด้วย

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แซสได้เน้นย้ำบทบาทการเป็นผู้นำในธุรกิจซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วย ศูนย์การวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Analytics Center) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย โดยในปัจจุบันแซสได้รับการวางไว้วางใจอย่างยิ่งจากหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์และยุโรป โดยเฉพาะหน่วยงานการป้องกันด้านการก่ออาชญากรรมของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่จากแซสมาพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับในประเทศไทยนั้น แซสฯ ยินดีร่วมมือในการให้ความรู้กับลูกค้าในโซลูชั่นอันเปี่ยมประสิทธิภาพระดับโลกนี้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วโลก