NEWS /

“แซส” เผยผลสำรวจองค์กร มีเพียง 12 เปอร์เซนต์ที่พร้อมรับมือกับข้อมูลขนาดใหญ่

            

              

 

          กรุงเทพฯ ( 18 มิถุนายน 2556) – แม้ว่าในแวดวงของอุตสาหกรรมจะมีการตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ดูเหมือนว่าองค์กรส่วนใหญ่จะยังไม่ได้มีการพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บริษัท แซส ในฐานะผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและซอร์สมีเดีย (SourceMedia) จึงได้ร่วมกันทำการสำรวจข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการข้อมูล จำนวน 339 คน เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลภายในองค์กรของตน และผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และแหล่งข้อมูลในด้านอื่น

โดยมีเพียงแค่ร้อยละ 12 ขององค์กรที่ตอบแบบสำรวจ ระบุว่ากำลังใช้กลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ในการดำเนินงานแต่ละวัน สำหรับเหตุผลส่วนใหญ่ที่องค์กรอื่นๆ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูลขนาดใหญ่ของตน ก็คือ

21 เปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ดีเพียงพอ
15 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่
9 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ
9 เปอร์เซ็นต์ยังขาดข้อมูลที่มีคุณภาพภายในระบบการทำงาน

สำหรับความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถเข้าไปอ่านเอกสารเรื่อง Big Data, Data Governance and MDM ได้ที่ http://www.sas.com/reg/gen/corp/2244936 ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจที่มีต่อข้อมูลขนาดใหญ่และคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายทอดด์ ไรท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ SAS® DataFlux® Data Quality กล่าวว่า "ร้อยละ 12 ขององค์กรได้วางแผนเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ของตนอยู่แล้วและกำลังมีความสุขที่องค์กรของตนมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างมาก" และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "ลูกค้าของ SAS สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยอาศัยแนวทางด้านการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในด้านโซลูชั่น เครื่องมือใช้งาน วิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่ครบวงจรของเรา และยังช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ส่งผลให้เกิดเป็นกระบวนการทำงานหลัก และการตัดสินใจเชิง

กลยุทธ์ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันได้สำเร็จ"

การขาดข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการข้อมูลที่ไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อการประสบความสำเร็จ

เมื่อถามถึงแนวโน้มขององค์กรที่จะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในปี 2557 มีเพียง 14 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจเท่านั้นที่ระบุว่า "มีโอกาสมาก" ในขณะที่ 19 เปอร์เซ็นต์ตอบว่า "ไม่มีโอกาสแม้แต่น้อย" นอกจากนี้ยังมีความน่ากังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับด้านคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง การทำให้ข้อมูลที่ต่างกันสามารถรวมเข้าด้วยกัน การขาดมุมมองด้านข้อมูลขององค์กร การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ และการรักษาความปลอดภัย

การสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกลยุทธ์ด้านการจัดการข้อมูลไม่ได้มีความเห็นเหมือนกันอย่างแท้จริง เนื่องจากมีคำตอบตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไอทีระดับกลางไปจนถึงซีอีโอ และความสับสนในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นในการพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์ด้านข้อมูลได้

วิธีการจัดการข้อมูลที่มีความต้องการสูงสุด: การแสดงภาพข้อมูลและแดชบอร์ด การจัดทำโปรไฟล์ ข้อมูล และ SAAS

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ พร้อมทั้งการจัดทำรายงานภายในและการเข้าถึงข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เมื่อถามถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการจากโซลูชั่นด้านข้อมูล คำตอบที่มาเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ การแสดงภาพข้อมูลและแดชบอร์ด (73 เปอร์เซ็นต์), การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูล (53 เปอร์เซ็นต์) และ SaaS (44 เปอร์เซ็นต์)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์เป็นข้อมูลอันดับต้นๆ ที่องค์กรเก็บรวบรวมไว้ โดยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยในการตัดสินใจมีดังนี้ ธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภค (66 เปอร์เซ็นต์) ข้อมูลลูกค้า (59 เปอร์เซ็นต์) ข้อมูลพลเมือง (29 เปอร์เซ็นต์) และข้อมูลผู้ป่วย (23 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์เก็บรวบรวมไว้เพื่อช่วยในการตัดสินใจจะรวมถึงข้อมูลด้านการขาย (62 เปอร์เซ็นต์) ด้านการซื้อ (61 เปอร์เซ็นต์) และ MRO (40 เปอร์เซ็นต์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศสร้างประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสรุปของ Big Data Survey ประจำปี 2556 ได้ที่ http://www.sas.com/reg/wp/corp/58466 โดยการสำรวจออนไลน์ครั้งนี้ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศในเดือนธันวาคม 2555 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 339 คนที่ได้รับการคัดเลือกในฐานะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและเครื่องมือด้านการจัดการข้อมูลขององค์กร ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ระดับ +/-5.3 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

นายไรท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่หรือไม่ก็ตาม จะช่วยในการตรวจสอบว่าบริษัทใดที่มีความเจริญก้าวหน้าและบริษัทใดที่ต้องดิ้นรนอย่างหนักในปีที่กำลังจะมาถึง" โดยมีตัวอย่างของเครือข่ายศูนย์รวมรถยนต์ในฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Feu Vert ที่มีจำนวนร้านบริการถึง 400 แห่งในยุโรป ซึ่ง Feu Vert และบริษัท แซส ได้ใช้ระยะเวลาร่วมกันกว่าหกเดือนในการสร้างศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการอ้างอิงโดยเฉพาะ จากการใช้ SAS DataFlux Data Management และ SAS DataFlux Master Data Management นอกจากนั้น โครงการนี้ยังได้จัดตั้งโปรแกรมการดูแลข้อมูลลูกค้าแบบธรรมาธิบาล การปรับปรุงคุณค่าและคุณสมบัติข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายอีกด้วย ขณะนี้ Feu Vert กำลังเดินหน้าปรับปรุงความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลลูกค้าเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดไว้ให้ได้

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับแต่ละองค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรจะมีข้อมูลทางด้านธุรกิจที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก การมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดีจะสามารถนำข้อมูลมาปรับใช้เพื่อการวางแผนและสร้างกลยุทธ์การเติบโตให้กับขององค์กร แต่ในปัจจุบันยังมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมรับมือข้อมูลขนาดใหญ่ และยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดีเพียงพอ สำหรับประเทศไทย หลายองค์กรมีวิธีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการใช้โซลูชั่นที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดทำรายงานสรุปผลต่างๆ ซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยตัดสินใจทางด้านธุรกิจและสร้างรายรับให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น"

เกี่ยวกับบริษัท แซส

บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับจำนวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 60,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น "พลังแห่งการรอบรู้" (The Power to Know?) สำหรับลูกค้าทั่วโลก