Spend analysis home page

SAS® Innkjøpsanalyse

Få overblikk og gjør besparelser på innkjøp

Se video: SAS® Innkjøpsanalyse
- få oversikt på 50 sekunder

SAS® Innkjøpsanalyse er Nordens ledende IT-løsning for analyse av innkjøp i offentlige virksomheter og andre komplekse innkjøpsorganisasjoner. Med løsningen får du oversikt og et optimalt fundament for innkjøpsstyring. Du kan optimalisere dine anbudsprosesser, forbedre avtalelojalitet og realisere store besparelser.

KMD og SAS Institute inngår allianse på innkjøpsanalyse for å dekke etterspørselen etter integrerte løsninger som gjør det enklere å styre og holde oversikt over komplekse innkjøp. KMD vil fremover stå for utvikling, drift og salg av programvaren SAS® lnnkjøpsanalyse, som er i bruk hos over 80 kunder i Norge, Danmark og Sverige.

Se mere i denne pressemelding.

Fordeler

Oversikt over innkjøp ned på kategorinivå

Få et riktig og troverdig bilde av dine innkjøp basert på UNSPSC-kategorinivå. Skap et grunnlag for kommende anbudsprosesser, så du enkelt kan prioritere din innsats mot de områdene og kategoriene hvor du kan oppnå de største gevinstene.

Oppfølging av avtalelojalitet

Få innblikk i om dine leverandører overholder de avtaler dere har inngått. Overvåk løpende avtalelojalitet ned på varelinjenivå i din virksomhet og mål effekten av de initiativer dere igangsetter for å øke den.

Spar 10% av ditt innkjøpsbudsjett

Kommunenes egne beregninger viser at riktige analysegrunnlag kan forebygge et merforbruk på inntil 10 % av det samlede innkjøpsbudsjettet.

Tilbakebetalt på under et halvt år

Tilbakebetalingstiden på SAS Innkjøpsanalyse er gjennomsnittlig mindre enn et halvt år. Implementeringsprosessen er kort – kun 6-8 uker.

Solid og bevist metode

SAS Innkjøpsanalyse er den eneste automatiserte løsningen på markedet som analyserer data helt ned på fakturalinjenivå. Den benytter standardisert UNSPSC-kategorisering av ditt forbruk etter en norsk, offentlig fellesmodell.

Krever ingen IT-oppsett

Løsningen leveres som en tjeneste til din organisasjon, hvor SAS er ansvarlig for all drift og forvaltning. Når vi mottar dine elektroniske fakturadata, leser vi dem inn og bearbeider dem. Ut fra dette foretar vi en automatisk UNSPSC-kategorisering av varelinjetekstene.

Visuell og brukervennlig rapportering

Resultatet er en rekke dynamiske rapporter, som gir en detaljert og konstant oppdatert oversikt over innkjøp og forbruksmønstre i organisasjonen. Tilgangen til alle bearbeidede data og rapporter er enkel og brukervennlig.

 

Screen shots - Se eksempler på hvordan SAS® Innkjøpsanalyse ser ut

Om SAS® Innkjøpsanalyse

SAS Innkjøpsanalyse er den eneste løsningen på markedet, som gir deg et riktig og troverdig overblikk over dine innkjøp helt ned på kategorinivå. Den automatiserte UNSPSC-kategoriseringen av fakturalinjene gir et helt unikt fundament for å kunne realisere besparelser på ditt innkjøpsbudsjett.

Andre leverandører på markedet bruker bransjekoder til å bygge opp et kategorioverblikk. Denne metoden er imidlertid ikke tilstrekkelig, som resulterer i misvisende og i værste fall verdiløs informasjon. Kun ved å kategorisere den varen eller tjenesten, som konkret er kjøpt, oppnår man et solid og direkte brukbart rapporteringsgrunnlag.

Metoden bak SAS® Innkjøpsanalyse

Back to Top