Harstad investerer i bedre kommuneøkonomi

Harstad kommune effektiviserer sine innkjøpsrutiner, og regner med å spare millioner på et nytt system for innkjøpsanalyse.

Kommunen signerte nylig en avtale med SAS Institute om lisens på et verktøy for innkjøpsanalyse. Hvert år kjøper kommunen varer og tjenester for 218 millioner kroner, og det nye dataprogrammet gir kommunen bedre oversikt over innkjøp og inngåtte avtaler. Dette er et ledd i kommunens nye innkjøpsstrategi.

Mer effektiv kommune

- Dette analysesystemet gir oss muligheten til å bruke ressursene våre på en mer effektiv måte. For oss er dette en investering i god kommuneøkonomi, sier innkjøpsrådgiver Lene Saue i Harstad kommune.

Innkjøpsarbeid i kommunen er et komplekst arbeid med flere hundre leverandører av varer og tjenester til kommunen. Samtidig håndterer innkjøpsfunksjonen rundt 60 rammeavtaler.

- I Harstad kommune er det rundt 100 bestillere ute i enhetene, og vi jobber hele tiden med å gi dem best mulig avtaler, informasjon og service. Derfor ser vi på det som en klar forbedring for oss å få et godt analysesystem som kan gi kommunen best mulig innkjøpspraksis og reduserte anskaffelseskostnader, sier Saue.

Innkjøp for milliarder

Norsk offentlig sektor foretar innkjøp for rundt 400 milliarder kroner hvert år. Kommunesektoren står for om lag halvparten av anskaffelsene, som har økt kraftig i omfang de siste årene. Stavanger kommune så potensialet for store innsparinger på innkjøpssiden, og var den første kommunen i Norge som tok i bruk SAS sin løsning for innkjøpsanalyse. Deres erfaringer var viktige for Harstad kommune.

- For at vi skal kunne effektivisere innkjøpsfunksjonen trenger vi en helhetsoversikt over alle innkjøp i kommunen. Dette nye verktøyet vil gjøre arbeidet mye enklere. Vi ser også at denne løsningen har gitt millionbesparelser for de kommunene som allerede har tatt det i bruk, sier Saue.

Roser Harstad

Administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute berømmer Harstad kommune for å være så langt fremme i å tenke nytt rundt innkjøpsanalyse.

- Vår erfaring er at alle som har tatt i bruk dette systemet, sparer penger. Danmarks Tekniske Universitet har kunnet flytte 50 millioner kroner årlig fra innkjøp over til forskning. Vi håper også Harstad vil oppleve samme effektiviseringsmulighet, med enda bedre tjenester og innkjøp for innbyggerne i kommunen som resultat, sier Nygård.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Lene Saue, innkjøpsrådgiver i Harstad kommune
lene.saue@harstad.kommune.no, mobil: +47 916 45 479

Wenche Nielsen, Markedsdirektør
Mobil: 472 73 066
E-post: wenche.nielsen@sas.com


Om SAS Institute i Norden og Baltikum

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Selskapet har opparbeidet en sterk posisjon i Norden og Baltikum og bistår over 1300 kunder fra kontorer i Oslo, Stavanger, København, Skanderborg, Stockholm, Helsinki, Riga og Vilnius.

Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

Pressekontakt:

Opens large image in window

Back to Top