Ny SAS® Decision Manager transformerer Big Data til smartere beslutninger

Det er enkelt: bedre og raskere beslutninger styrker resultatet på bunnlinjen. Men hvordan kan organisasjoner ta bedre beslutninger med enorme mengder med Big Data som fosser inn i og gjennom systemene deres? SAS® Decision Manager, fra lederen innen forretningsanalyse, integrerer prediktiv analyse, forretningsregler og dataadministrasjon for å hjelpe selskaper med å forbedre sine beslutningsprosesser.

Med SAS Decision Manager kan organisasjoner nyttegjøre seg Big Data, enten de bruker analyse til strategiske beslutninger eller til daglige beslutninger, som f.eks. kreditt, bedrageririsiko, nest beste tilbud, prising og kravgodkjennelse. Ved å automatisere deler av beslutningsprosessen kan organisasjoner forbedre hastigheten og nøyaktigheten i beslutninger og sikre at de er konsistente og repeterbare.

SAS® Decision Manager forbedrer prestasjonene

Toppledere i en global finansvirksomhet visste eksempelvis at bedre utlånsbeslutninger reduserte kredittrisikoen. Tradisjonelt hadde virksomhetens analyseteam bygget opp et lite antall modeller for å predikere tilbakebetaling av lån. Virksomhetens IT-team mottok deretter modellen og kundedata ble matet inn for analyse. Til slutt godkjente forretningsmedarbeideren lån basert på modellens anbefalinger. Disse mange trinnene og overleveringene økte tidsbruken og kostnadene for utlånsbeslutningene.

SAS Decision Manager setter nå den samme virksomheten i stand til å mate data inn i en rekke forskjellige datamodeller og eliminerer samtidig overleveringen mellom teamene. Dette har redusert beslutningssyklusen fra måneder til timer. Og med SAS Decision Manager blir lånebeslutninger kontinuerlig validert og modifisert basert på fortløpende innmating og videre analyse.

SAS Decision Manager har også hjulpet forretningsmedarbeiderne i denne finansvirksomheten til å opprette forretningsregler for å avgjøre hvordan man skal bruke modellens ut-data. IT- og forretningsteamene bruker nå de mest relevante modellene og forretningsreglene til lånebeslutninger, og hastigheten og effektiviteten i utlånsvirksomheten har økt vesentlig.

- Dette er et verktøy som forenkler og forbedre beslutningsprosesser for alle typer virksomheter. Løsningen bygger på automatiserte forretningsregler som er enkle å endre og én integrert plattform gir virksomheter en beslutningssyklus som gir tettere kobling og samarbeid mellom forretning, IT og analyse. Dette medfører at alle i virksomheten kan ta raskere og mer nøyaktige beslutninger med et oppdatert, felles beslutningsgrunnlag fremfor magefølelse, sier Henrik Slettene, Nordisk Direktør CoE Information Management i SAS Institute.

Automatiser beslutninger, styrk verdien av Big Data

SAS Decision Manager leverer ett visuelt grensesnitt som:

  • Integrerer forretningsregler, prediktive analysemodeller og optimering med forretningsprosesser.
  • Leverer et felles beslutningsmiljø.
  • Sentrerer beslutningsutformingen rundt en beslutningsflyt som støtter analyse, simulering og rapportering.
  • Nyttegjør seg eksisterende SAS High-Performance Computing og Big Data-infrastruktur.

- Virksomheter har utfordringer med at beslutninger, både strategiske og operative, tas i ulike deler av organisasjonen uten mulighet for å se helhetsbildet. SAS Decision Manager er en analyseplattform som samler beslutninger i ett enkelt rammeverk. Løsningen kan brukes av hele virksomheten og medfører at alle beslutninger som gjøres trekker virksomheten i samme retning, påpeker Slettene.


Om SAS Institute i Norden og Baltikum

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverandør av Business Intelligence og Analytics løsninger. Selskapet har opparbeidet en sterk posisjon i Norden og Baltikum og bistår over 1300 kunder fra kontorer i Oslo, Stavanger, København, Skanderborg, Stockholm, Helsinki, Riga og Vilnius.

Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business Analytics, slik at du får ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.

Pressekontakt:

Opens large image in window

Back to Top