SAS | The Power to Know

Styret i FANS


Styret i FANS består av fem representanter fra medlemsbedriftene. Foreningens styre består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. 
Alle styreverv er toårige. Styret skal representere ulike fagområder og forskjellige SAS kunder.

Niels Erik Fossum

Styreleder
Nils Erik Fossum
Posten Norge AS
nilserik.fossum@posten.no
Mob: 909 52 979


Tore Borge

Nestleder
Tore Borge
Storebrand ASA
tore.borge@storebrand.no
Mob: 916 18 132


Lisbeth Laahne

Styremedlem
Lisbeth Laahne
EnterCard Norge AS
lisbeth.laahne@entercard.no
Mob: 907 98 565


Stig Eide

Styremedlem
Stig Eide
KLP
stig.eide@klp.no
Mob: 416 91 342


Petter Dybvig

Styremedlem
Petter Dybvig
SAS Institute AS
petter.dybvig@sas.com
Mob: 416 48 673


line 112292

Årsberetninger

three whitepapers stacked
line 112292


Informasjon om FANS

linkedin

  


  

News speaker icon

Kontakt FANS

Har du spørsmål om medlemskap, aktiviteter eller annet. Ta kontakt med FANS her: fans@sas.com

Motta nyheter & invitasjoner?
Meld deg på her >>

  


  

person contact icon

  Medlemmer:

Ønsker du å se hvilke virksomheter og enkeltpersoner er medlem i FANS?
Se vårt medlemsregister.

SAS Logo Power To Know Vertical

  


  

Benefits

Partnerskap i FANS:

Ønsker du å vite mer om partnerskap i FANS? Ta kontakt med fans@sas.com

Om SAS Institute

Les mer om SAS Institute .

Back to Top