Future Bright – Reinventing Performance

Future Bright Reinventing Performance is een gezamenlijke uitgave van SAS Nederland en DigitalBoardroom. Het boek biedt een aantal analyse-artikelen en de resultaten van een onderzoek naar business analytics in Nederland. Daarnaast treft u verschillende interviews aan met topondernemers als Jan Hommen, Tjero Zomer en Toon Sanders. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht hoe u business analytics kunt inzetten in een High Performance Organisatie.

Informatie als onderscheidend vermogen
In onze economie vormt informatie steeds meer dé onderscheidende factor. Succesvol zijn, wordt er niet makkelijker op. Wel uitdagender. Wat opvalt, is dat succesvolle organisaties bijzonder slim omgaan met hun gegevens. Wie toegang heeft tot de juiste informatie en bovendien in staat is deze te interpreteren en toe te passen, behaalt grote voordelen.

Verborgen schatten
Het boek begint met een serie analyseartikelen en de resultaten van het onderzoek naar business analytics in Nederland. Ook is in een aantal gesprekken met topmanagers gekeken naar de praktijk. Een constante factor die we tijdens deze ronde langs de velden tegen kwamen, is dat alle bedrijven een groeiende behoefte ervaren om met de verborgen schatten aan informatie het competitieve verschil te maken. Een zogeheten analytical competitor.

Sturen op de toekomst
Business analytics verbetert het vermogen tot anticiperen. Het analyseren van informatie met behulp van intelligente software en methoden maakt de parels die in gegevens besloten liggen toegankelijk. Organisaties die op een slimme manier gebruik maken van hun informatie zijn beter in staat te sturen op de toekomst.

Contact
Voor meer informatie of vragen:

SAS Nederland
M: sasinfo@sas.com
T: +31 (0)35 - 699 6900
W: www.sas.com/nl

 

 

Back to Top