SAS | The Power to Know

Heartbeat@SAS - Het ziekenhuis als bedrijf

Concrete stappen op weg naar beheersing en toekomstbestendigheid

Datum: 10 juni 2014
Tijd: 15.00 - 17.45 uur


SAS en Decido organiseren een Insight sessie over het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen ziekenhuizen. Een professionele bedrijfsvoering is essentieel voor het oordeel dat patiënten, verzekeraars en de overheid over uw ziekenhuis hebben. Dit vormt het fundament voor het succes van uw ziekenhuis.

Voor uw bedrijfsvoering moet u kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de ontwikkeling van de kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). Zo heeft u als manager het roer in handen en kunt u uw doelstellingen behalen.

Hoe gaat u in de dagelijkse praktijk om met verplicht op te leveren prestatie-indicatoren die niet direct bijdragen aan betere prestaties? En hoe vertaalt u KPI's naar concrete acties op de werkvloer?

Tijdens deze Insight sessie maakt u kennis met:

  • Vuistregels voor effectief management aan de hand van bewezen oplossingen uit het bedrijfsleven.
  • De relatie tussen strategisch beleid en operationele beslissingen.
  • Hoe prestatie-indicatoren, business rules en acties (triggers) u helpen om actief te sturen op betere prestaties en de zorgkwaliteit.
  • Praktijverhaal van het BovenIJ ziekenhuis.

Kom met uw collega's
De middag is gericht op een integrale aanpak. De gedeelde tips en oplossingen zijn toepasbaar op uw afdeling, maar ook afdeling overstijgend! Het heeft daarom meerwaarde om samen met collega-managers te komen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Deel uw kennis met uw collega's en met andere ziekenhuizen.


     
Wij stimuleren deze interactie met een donatie aan CliniClowns. Voor elke  collega van een andere afdeling die u meebrengt, doneren wij een speelkoffer (bij 1 collega) of een clownsbezoek (bij 2 collega's) aan CliniClowns.


Programma:

15.00 uur Ontvangst en registratie
15.30 uur Welkom
15.40 uur De samenhang tussen strategie in prestatie-indicatoren - Decido
16.10 uur Zorgkwaliteit verberen - BovenIJ ziekenhuis
16.40 uur Pauze
17.10 uur Van reageren naar anticiperen - Steffie van Schoten van Nivel
17.45 uur Netwerkborrel

 

U kunt zich hier aanmelden voor Heartbeat@SAS - Het ziekenhuis als bedrijf.
Deze sessie is kosteloos en vindt plaats bij SAS in Huizen.

 

 

 

 

Meer informatie
M: sasinfo@sas.com
T: +31 (0)35 - 699 6900
@SAS_Netherlands
via #SASINS
SAS Nederland op
LinkedIn

 

Meer informatie:

+31 (0)35-699 6926
sasinfo@sas.com
  www.sas.com/nl

 

 

Logo decido

Back to Top