SAS | The Power to Know

Besturen is vooruitzien

Bedrijfsvoering als kritische succesfactor

Datum: 30 okober 2014
Tijd: 12.15 - 18.00 uur
Toelichting: In de sessie bieden we u inzicht in (big) data en de wijze waarop analytics bepalend is voor de bedrijfsvoering binnen de overheid.


Stappen naar een compacte en hervormde Rijksdienst

De overheid gaat door een omvangrijk hervormingsprogramma. De transformatie naar een compacte overheid en de hervorming van de Rijksdienst vragen om een efficiëntere bedrijfsvoering. Er is al veel bereikt. De kaders staan en een aantal Shared Service Organisaties verzorgt rijksbreed diensten. Andere onderdelen zijn in opbouw of vereisen uw aandacht. De vraag is of er meer met minder kan, en hoe u dat realiseert?

Alle bedrijfsvoeringpijlers hebben de afgelopen jaren vanuit eigen invalshoeken en projecten gewerkt aan de realisatie van de gezamenlijke infrastructuur van de compacte Rijksdienst. Zo stevenen we af op een gezamenlijke aanpak van het personeelsbeleid en gezamenlijke ICT-diensten, inkopen en huisvesting en dat met beduidend minder middelen. Enerzijds moet er nog veel worden geschaafd om uw directie of SSO passend te krijgen in deze compacte constellatie. Anderzijds is het tijd om stappen te zetten om de primaire processen effectiever, integraler en flexibeler te ondersteunen. Waar liggen kansen en mogelijkheden om beide te combineren, zonder buitensporige investeringen?

Analytics als kritische succesfactor voor uw bedrijfsvoering
In de sessie bieden we u inzicht in (big) data en de wijze waarop analytics bepalend is voor uw bedrijfsvoering. Analytics is essentieel om uit de enorme brei van (big) data op tijd de juiste inzichten te halen. Die inzichten zijn een voorwaarde voor het nemen van de juiste beslissingen. Hoe haalt u optimale waarde uit uw data en krijgt u meer inzicht in uw bedrijfsvoering? Er wordt per discipline op directieniveau gekeken naar de mogelijkheden om met behulp van data analytics strategische vragen te vertalen naar besluiten en operationele acties.

Programma

SAS organiseert deze Insight sessie in samenwerking met Shared Business, Planon en Deloitte.

12.15 - 13.00 uur        
  Ontvangst en registratie
13.00 - 13.15 uur
 
  Opening
Door Karel Kinders, Algemeen Directeur SAS Nederland
13.15 - 14.00 uur
  De toekomst van bedrijfsvoering
Door Joep Bremmers, Algemeen Directeur Shared Business
14.00 - 14.45 uur   Eerste reeks parallelsessies:
 • Voorkomen van onterechte betalingen door
  middel van risicoclassificatie

  Door Rik Raymaekers, Senior Analist Intelligence Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met
  Sander Koemans, Manager Risk Services Deloitte.
 • Wat levert een smart building op? Hoor meer
  over Facility Analytics

  Door Erik Jaspers van Planon.
14.45 - 15.00 uur   Pauze en wissel
15.00 - 15.45 uur                                           
  Tweede reeks parallelsessies:
 • De opkomst van artificiële intelligentie (AI) en robotics.
  Door Maurice Fransen, Senior Manager analytics Public
  Sector Deloitte in samenwerking met UWV.
 • Voorspellend vermogen binnen bedrijfsvoering. De kracht
  van de integrale benadering.
  Door Joep Bremmers en Johan Boesveld van Shared Business.
15.45 - 16.00 uur   Pauze en wissel
16.00 - 16.45 uur   Ontwikkelen en benutten van schaars talent in tijden van schaarste.
Door Ad Bourgonje, Senior Manager Human Capital bij Deloitte.
16.45 - 17.15 uur   Het sluiten van vestigingen als strategisch HR instrument
Door Fred Sonneville, Director en Service Line Leader HR Transformation van Deloitte, Peter-Paul Everaert, informatiemanager bedrijfsvoering Rijkswaterstaat en Rens Feenstra, Senior Technology Solution Consultant SAS
17.15 - 17.30 uur


  Wrap up door Joep Bremmers, onder meer in dialoog met
Adrie Kerkvliet, programmadirecteur Herinrichting Governance Bedrijfsvoering.
vanaf 17.30 uur                        
  Borrel

U kunt zich hier aanmelden voor Besturen is vooruitzien. Deze sessie is kosteloos en vindt plaats bij SAS in Huizen.

 

 

 

 

Contact:

+31 (0)35-699 6926
sasinfo@sas.com
www.sas.com/nl

 

 

SAS, Besturen is vooruitzien, Shared Business

 

 

SAS, Besturen is vooruitzien, Planon

 

 

SAS, Besturen is vooruitzien, Deloitte

Back to Top