SAS | The Power to Know

AnalyticalBank@SAS

Datum: 12 juni 2014
Tijd: 15.00 - 17.45 uur


Klantgegevens zijn niet meer alleen toegankelijk voor een bepaalde afdeling of domein.
Het is van belang dat deze data binnen de bank worden gedeeld en voor iedereen toegankelijk zijn. Deze klantgegevens zijn per slot van rekening belangrijk voor zowel marketingactiviteiten, fraudebestrijding als risicoanalyses. En er zijn steeds meer data, zowel in- als extern. Hoe gaat u daar als bank nu effectief mee om? De ambitie is om real time en op elk gewenst niveau over de juiste informatie te beschikken zodat u betere beslissingen kunt nemen. Hoe kunt u als organisatie deze ambitie realiseren?

Banking Review en SAS hebben de afgelopen periode een serie van 3 roundtables over de Analytical Bank gehouden. Hierin is de rol van analytics voor banken belicht en uitgediept. De terugkoppeling van dit drieluik presenteren we u tijdens AnalyticalBank@SAS. Tijdens deze Insight sessie gaan we in op alle aspecten van de 'Analytical Bank' en tonen we u hoe de domeinen marketing, risk en fraude samen maximaal profiteren van één visie op analytics.

Programma:

15.00 uur      
Ontvangst en registratie
15.30 uur Opening - Wim Assink, Banking Review
15.45 uur The Analytical Bank - Jeroen Dijkxhoorn, SAS
16.30 uur Pauze
17.00 uur Paneldiscussie - Fabienne Libet (ING), Wouter Schmitz (ABN AMRO) en
Rene van der Laan (SAS)
17.45 uur Afsluiting en borrel


U kunt zich hier aanmelden voor AnalyticalBank@SAS.
Deze sessie is kosteloos en vindt plaats bij SAS in Huizen.

 

 

 

 

Meer informatie
M: sasinfo@sas.com
T: +31 (0)35 - 699 6900
@SAS_Netherlands
via #SASINS
SAS Nederland op
LinkedIn

 

Meer informatie:

+31 (0)35-699 6926
sasinfo@sas.com
  www.sas.com/nl

 

 

Banking Review logo

Back to Top