SAS Visual Analytics brengt data-analyse op de werkvloer

Ziekenhuis Gelderse Vallei geeft resultaatverantwoordelijke eenheden meer inzicht

Zoals de meeste ziekenhuizen heeft ook Ziekenhuis Gelderse Vallei enkele jaren geleden een organisatiestructuur ingevoerd die is gebaseerd op resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's). Dat betekent dat beslissingen lager in de organisatie worden genomen. Om deze RVE's de middelen in handen te geven om ook daadwerkelijk te sturen en zelfs vooruit te kijken, implementeert Ziekenhuis Gelderse Vallei SAS Visual Analytics.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een jarenlange gebruiker van de analytische software van SAS.
Rik Eding is Dataspecialist en Informatie-Analist en is met twee andere collega's verantwoordelijk voor Business Intelligence (BI) in het Edese ziekenhuis. Hij vertelt: "Om meer grip te krijgen op onze primaire processen, zijn we in de loop der jaren steeds meer zorggerelateerde data gaan opslaan in ons datawarehouse."

De analyses die Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt, zijn gaandeweg steeds diverser en specifieker geworden. "We analyseren bijvoorbeeld de zorglogistieke processen rondom patiënten en zijn daardoor in staat om heel snel bottlenecks op te sporen", zegt Eding. Hij geeft een voorbeeld:
"We zagen onlangs dat de gemiddelde wachttijd van patiënten met een liesbreuk was gestegen. Toen we dieper in de cijfers doken, bleek dat te komen doordat twee patiënten hun operatie hadden uitgesteld vanwege vakantie. Als we die twee gevallen eruit lieten, bleek de wachttijd zelfs gedaald." Gemiddelde wachttijd is één van de belangrijkste KPI's voor zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg als in de ranglijsten die onder meer Algemeen Dagblad en Elsevier maken.
Door het datawarehouse kost het Ziekenhuis Gelderse Vallei nauwelijks nog moeite om dit soort informatie aan te leveren. Eding: "Inmiddels zijn we steeds beter in staat om actuele informatie te genereren waar we direct op kunnen sturen. En we kunnen zelfs al een beetje vooruit kijken."

Met een oplossing als SAS Visual Analytics is het niet moeilijk om gebruikers enthousiast te krijgen.
SAS Rik Eding Gelderse Vallei

Rick Eding
Dataspecialist en Informatie Analyst

Gebruikers analyseren zelf

Het ziekenhuis heeft zijn datawarehouse echter niet om cijfers voor ranglijsten te genereren.
Het primaire doel is om de RVE’s van actuele stuurinformatie te voorzien. Dat is ook de reden waarom Ziekenhuis Gelderse Vallei onlangs koos voor SAS Visual Analytics, een oplossing die informatie niet alleen op een fraaie manier presenteert, maar die ook gebruikers in staat stelt zelf analyses te maken. Eding: "Voorheen konden medewerkers op de werkvloer niet zelf hun rapportages en analyses maken, dat vroegen ze aan ons. Onze ervaring is: als wij één rapport voor ze maken, komen daar meteen tien vervolgvragen uit." Met SAS Visual Analytics geeft het team van Eding gebruikers de oplossing in handen om die analyses zelf te doen.

In het voorjaar van 2013 is SAS Visual Analytics aan een groep gebruikers gepresenteerd. Collega's reageerden enthousiast op het verhaal.
"Ik zag dat zorgmanagers en artsen onderling ideeën begonnen uit te wisselen. Er kwamen ook al direct vragen in de trant van: kan ik dit of dat ook? Dat is precies waar wij op hoopten. Wij kunnen als BI-team wel rapportages aandragen, maar de RVE's weten zelf het best aan welke informatie zij behoefte hebben."

Waar Ziekenhuis Gelderse Vallei in het verleden vooral losse rapporten maakte over op zichzelf staande KPI's, geeft SAS Visual Analytics juist inzicht in de samenhang tussen verschillende typen data. Daarbij zijn er mogelijkheden om ook allerlei databronnen van buiten het ziekenhuis te integreren, zoals weergegevens van het KNMI of data van het Sociaal Cultureel Planbureau over de sociale status van mensen. Eding geeft weer een voorbeeld: "Het is algemeen bekend bij artsen dat mensen uit lagere sociale klassen een grotere sterftekans hebben. Eén van de artsen wilde daarom graag de ziektebeelden van de patiënten op zijn afdeling koppelen aan hun sociale status om op die manier het risico op sterfte beter te signaleren. Zo kunnen we als ziekenhuis nog beter inspelen op de individuele situatie van een patiënt."


Mobiel beschikbaar

SAS Visual Analytics is beschikbaar op web en mobiel, ongeacht het besturingssysteem van deze apparaten. Dat maakt het gebruik ervan zeer laagdrempelig. "Je kunt heel eenvoudig zelf een rapportage maken. Je klikt aan welke data je wilt analyseren en in welke vorm je de uitkomsten graag gepresenteerd wilt zien. Een kind kan de was doen", zegt Eding.

Eding verwacht een grote gebruikersacceptatie, zeker gezien de eerste reacties. Lachend zegt hij dat dat ook een gevaar met zich meebrengt. "Ik merk aan mezelf dat het erg verslavend is om steeds dieper te graven. Als je eenmaal op hoofdlijnen een verband hebt gevonden, ga je steeds verder om nieuwe correlaties te zien. Je kunt het haast niet meer loslaten."

Voor het zover is, zal de BI-afdeling nog wel de boer op moeten met het nieuwe product. "Alleen een presentatie houden is natuurlijk niet genoeg om SAS Visual Analytics breed geaccepteerd te krijgen. Dat is ook de reden waarom mijn rol steeds meer opschuift van dataspecialist naar informatie-analist. Ik help de RVE's op weg, stimuleer ze om zelf ideeën te genereren voor mogelijke analyses. Dat is erg leuk werk om te doen, want met een oplossing als SAS Visual Analytics is het niet moeilijk om gebruikers enthousiast te krijgen. Het ziet er fraai uit en het werkt eenvoudig. Als ik uitleg geef, dan borrelen de gebruikers vaak van de creativiteit", zegt Eding enthousiast. "Zo heb ik onlangs op verzoek van de longartsen KNMI-data opgenomen in ons datawarehouse. Aan de hand van de weersvoorspellingen kunnen zij nu prognotiseren welke patiënten klachten gaan krijgen. Daar kunnen ze de behandeling op afstemmen. Dat is natuurlijk geweldig."

Ontdekkingsreis

Met de implementatie van SAS Visual Analytics heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei pas de eerste stap gezet in een ontdekkingsreis die ongetwijfeld ups en downs zal kennen. "Het mooie van de ontwikkeling die wij als ziekenhuis hebben doorgemaakt, is dat analytics al lang geen tool meer is van de financiële afdeling. Het heeft breed zijn intrede gedaan in het zorgproces. In eerste instantie vooral om logistieke KPI's te monitoren, zoals wachttijd, opnameduur en aantal behandelingen, maar nu ook op medisch gebied. We zijn daardoor in staat de kwaliteit van zorg te verbeteren. En daar zijn de financiële mensen ook weer blij mee, want dat betekent meestal een verlaging van de kosten. Het mes snijdt aan twee kanten. Dat maakt deze ontwikkeling zo ontzettend mooi.

SAS Customer Stories Gelderse Vallei

Uitdaging

RVE's van actuele stuurinformatie voorzien, zodat medewerkers op de werkvloer in staat zijn zelf te sturen op de kwaliteit van zorg en op logistieke KPI's zoals wachttijd en opnameduur.

Oplossing

SAS Visual Analytics

Voordelen

  • Eenvoudig zelf analyses maken
  • Informatie helder en eenduidig gepresenteerd
  • Rapportages ook via het web en mobiel

Back to Top