TNO Kwaliteit van Leven verbetert kwaliteit onderzoeksresultaten

Miljoenen onderzoeksresultaten snel inzichtelijk

TNO Kwaliteit van Leven levert een bijdrage aan het waarborgen en verbeteren van de gezondheid en het menselijk functioneren. Dit TNO-kerngebied biedt toepasbare kennis, adequate adviezen en productinnovaties aan het bedrijfsleven (o.a. Farma,Chemie,Voeding), beleidsmakers en organisaties. Belangrijke begrippen in dat aanbod zijn gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Het Analytical Research Centre van TNO legt zich binnen dit gebied toe op analytische chemie, dataverwerking en chemometrie en moleculaire-biologische technieken. Een belangrijk onderdeel in deze activiteiten is de identificatie van stoffen en onderzoek naar de invloed op biologische systemen. Binnen de afdeling werken zo'n 140 medewerkers, waarvan de meeste wetenschappers.

Het grootste deel van het dataverwerkingsproces verloopt automatisch. We besparen nu circa 30 procent op de gehele uitvoer van een project.
Cor Kistemaker

Cor Kistemaker
Teammanager Analytical Research Centre, TNO

Beperkte toegankelijkheid gegevens

Cor Kistemaker, teammanager Analytical Research Centre: "Onze projecten bestaan uit ontzettend veel metingen met evenzoveel resultaten. Daarbij is in de afgelopen jaren de complexiteit en omvang van de studies alleen maar toegenomen. De activiteiten van de specialisten, zoals analisten en statistici die met deze data aan de slag gaan, leveren ook nog eens extra informatie op. Het uitwisselen van gegevens en resultaten was lastig en kostte veel tijd. We zochten een manier om de doorlooptijd van voorbewerking te verkorten, alle gegevens eenduidig en inzichtelijk op te slaan en vooral op een toegankelijke manier voor onze onderzoekers beschikbaar te houden."

 

Eigen datawarehouse

Marco Bouman, IT-projectleider: "Onze wensen gaan aanzienlijk verder dan traditionele datawarehouse-omgevingen doordat we hoge eisen hebben op het vlak van geavanceerde statistische analyses. Het gaat bij ons niet om een gewone datapush. Tijdens het proces vinden voortdurend analyses, wijzigingen en verrijking van data plaats. We hebben daarom een eigen BI-structuur opgezet en onze kennis en procedures daarin vastgelegd. Al snel bleek dat we dat niet alleen konden. Doordat we binnen TNO al gebruikmaken van SAS en haar statistische oplossingen hebben we ook ontwikkel- en programmeerervaring op hun systemen. Na overleg met diverse specialisten van SAS en bezoeken aan diverse SAS Forums hebben we in SAS de partner gevonden met ervaring en het commitment om ons gedurende het gehele proces te ondersteunen."

Het resultaat is een datawarehouse-omgeving die het gehele traject van projecten dekt. Van de meting en het schonen van de data tot het laden en de controle van de kwaliteit. Vervolgens start het pre-proces met de benodigde bewerkingen. Aansluitend vindt het data-analyseproces plaats en zijn er rapporten te genereren. Dit alles gebeurt binnen een geïntegreerde omgeving waardoor de gegevens en bewerkingsprocessen volledig consistent zijn. Bouman: "We beschikken nu over een data-integratieoplossing die deel uitmaakt van een compleet business intelligence-platform. Gebruikers kunnen tijdens het proces voortdurend tussentijdse resultaten inzien en daarop ingrijpen. Dat doen ze via frontend-applicaties die ze zelf kunnen instellen. Alles wat met de data gebeurt, wordt bovendien nauwkeurig gelogd. Hierdoor is elke stap of bewerking die de data ondergaat maximaal inzichtelijk." Het datawarehouse is gebaseerd op SAS ETL Server. De AR Data Service omgeving halen de gestandaardiseerde data uit het datawarehouse en gebruikers kunnen met SAS Enterprise BI-server altijd en overal, zowel intern als buiten TNO, data selecteren en rapporten samenstellen.

Expertise beter benutten

Kistemaker: "In de nieuwe situatie is binnen projecten het zwaartepunt verschoven van dataverwerking naar interpretatie. Voorheen slokte de dataverwerking een belangrijk deel van het projectbudget en de beschikbare tijd op. Dat is nu veranderd. Inmiddels verloopt het grootste deel van het dataverwerkingsproces automatisch. Hierdoor besparen we circa 30 procent op de gehele uitvoer van een project. Op die manier hebben onze specialisten meer tijd om gegevens te interpreteren. Dat betekent dat we onze expertise beter benutten en de kwaliteit van onze output toeneemt. Die kwaliteitsimpuls wordt versterkt omdat het proces nu uniform verloopt. We verliezen geen tijd meer aan handmatige processen, conversieslagen en twijfels over de kwaliteit van data. Omdat het proces grotendeels geautomatiseerd is kunnen medewerkers er op vertrouwen dat de datasets in orde zijn. Het proces wordt automatisch gemonitord zodat we een dalende trend van de performance van specifieke meetapparatuur vroegtijdig signaleren. Dus voor de projectresultaten gemanipuleerd raken. Als er iets niet klopt is vroegtijdig en eenvoudig na te gaan waar de afwijking is ontstaan."

Een ander belangrijk voordeel van de nieuwe datawarehouse-omgeving is dat TNO nu over studies heen kan kijken. Kistemaker: "Voorheen werd van project naar project gewerkt en was het lastig om de historie te raadplegen en projecten te vergelijken. In de nieuwe situatie voegt elk project iets toe aan de bestaande informatie en kennis binnen de organisatie. Door de inzet van geavanceerde analytische technieken is het mogelijk om integraal naar data te kijken. Denk bijvoorbeeld aan onze projecthistorie biedt een schat aan wetenschappelijke informatie die we nu hebben ontsloten en kunnen benutten. Daarmee is dit project wetenschappelijk van enorme waarde."

 

TNO

Uitdaging

Het proces van het verzamelen, controleren, verwerken, analyseren en interpreteren van miljoenen onderzoeksgegevens inzichtelijk maken en automatiseren.

Oplossing

SAS Business Analytics
SAS Business Intelligence
SAS Data Management

Voordelen

  • Zwaartepunt verschoven van dataverwerking naar intepretatie
  • Tijdsbesparing van 30%
  • Kwaliteitsverbetering dankzij uniform proces

Back to Top