SNS Reaal verstrekt informatie management met SAS

Tijdwinst en kwalitatief betere rapportage zijn cruciaal

SNS REAAL is een bank-verzekeraar die geldzaken eenvoudig en begrijpelijk wil maken. Daarom ondersteunt de organisatie haar retail en zakelijke klanten met toegankelijke bank- en verzekeringsproducten.

Betrouwbare en snelle management informatie is cruciaal voor de bedrijfsvoering van SNS REAAL. Ted Groefsema, IT Manager Datawarehousing bij SNS REAAL: “De business units SNS Bank, Zwitserleven en REAAL Verzekeringen beschikken over alle data en middelen om op basis van hun informatiebehoeften zelfstandig analyses en rapporten te ontwikkelen. Zij bouwen in zogenaamde BI-boxen hun rapportages met de data uit het eigen datawarehouse. Per business unit zijn bovendien BI Competence Centers (BICC) ingericht die de zelfstandige ontwikkeling in de BI- Boxen ondersteunen.” Alle rapporten die business units ontwikkelen, worden via een webportal beschikbaar gesteld. Het BI-concept van SNS REAAL is gebaseerd op een centraal datawarehouse van SAS .

Klantgericht informeren

SNS REAAL ontwikkelt zich van een productgerichte administratie naar klantgerichte informatievoorziening. Groefsema: “Om onze klanten goed te informeren is het bijvoorbeeld voor REAAL Klantenservice (RKS) belangrijk om snel de juiste klantgegevens beschikbaar te hebben. Met SAS kunnen we snel rapportages en analyses maken om de vragen van deze klanten te beantwoorden. Automatische data-integratie en analyse stellen ons ook in staat om veel meer tijd aan vakinhoudelijk analyses en de bouw van rapporten te besteden en niet aan het verzamelen van de data zelf.”

De rapporten zijn kwalitatief beter omdat het zwaartepunt ligt bij de analyse en niet meer bij het verzamelen van data. Dat levert ook tijdwinst op terwijl de Total Cost of Ownership afneemt.
SAS Ted Groefsema SNS Reaal

Ted Groefsema
IT Manager Datawarehousing

Vanuit de praktijk

De ontwikkeling van de winstbronanalyses bij het Actuariaat van REAAL is een ander voorbeeld van de effectieve inzet van SAS. Gunter Lemmen, informatiemanager bij REAAL: “Voorheen bouwden we de analyses op vanuit de beschikbare gegevens. Nu is er meer diepgang mogelijk omdat alle gegevens geïntegreerd beschikbaar zijn en we de analyses kunnen baseren op vragen vanuit de praktijk. Op basis van grafieken en dashboard kan het management resultaten beter interpreteren en in de tijd plaatsen. Dit maakt eventuele pijnpunten direct inzichtelijk en maakt het makkelijker om bij te sturen.”

Informatiebehoefte

Het bewustzijn binnen de organisatie over de effectieve inzet van de beschikbare informatie is toegenomen. Groefsema: “De informatie in het datawarehouse is nu direct bruikbaar om nieuwe vragen uit de organisatie snel te beantwoorden. Dat gaat verder dan een snelle en efficiënte ontsluiting. Ook de grip op de kwaliteit is verstevigd. Alle processen zijn gestructureerd en transparant ingericht. Daarmee heeft ons informatiemanagement een flinke kwaliteitsimpuls gekregen die organisatiebreed wordt benut. Naast toepassing voor financiële en actuariële verslaglegging krijgen we nu ook vanuit Marketing&Verkoop en Service Centra van REAAL vragen over specifieke analyses en rapporten.”

Dashboards

SNS REAAL is een sterk resultaatgerichte organisatie en wordt grotendeels gestuurd via KPI’s. Om de prestaties van de business unit IT inzichtelijk te maken met scorecards en KPI’s wordt SAS Strategic Performance Management gebruikt. Groefsema: “Ook bij Business unit REAAL loopt momenteel een pilot. Het doel is om eenvoudig verbanden tussen KPI’s te leggen om prestaties nog beter te kunnen monitoren. De combinatie van een geïntegreerde data-omgeving en de analytische kracht van SAS speelt daarbij een centrale rol.” Lemmen vult aan: “De dasboards die we kunnen bouwen geven een duidelijk beeld van de prestaties en bieden mogelijkheden om waar nodig bij te sturen.” REAAL zet voor de informatievoorziening ook andere SAS oplossingen in. Lemmen: “Finance & Control gebruikte eigen rapportagetools. Inmiddels kunnen we snel en eenvoudig uniforme rapporten samenstellen met SAS Financial Management.”

 

Uitdaging

Gegevens uit verschillende bronsystemen integreren, analyseren en beschikbaar stellen aan de business units.

Oplossing

SAS Business Analytics
SAS Business Intelligence

Voordelen

  • Rapporten en analyses geven een gedetailleerd beeld van de bedrijfsprestaties.
  • Snelle en betrouwbare management informatie
  • Goed gefundeerde besluitvorming

Back to Top