SAS toimii A-lehdissä Teradatan kannan päällä

A-lehdet on siirtänyt jo useita vuosia markkinoinnin automatisointiin käyttämänsä SAS-ratkaisun Teradatan tietokannan päälle. Työnteko on tämän ansiosta nopeutunut ja kokonaisuuden hallinta helpottunut. Kun A-lehdet otti SASin markkinointiratkaisun käyttöön asiakkuusstrategiansa tueksi, yhtiössä olisi haluttu alusta lähtien pyörittää ratkaisua Teradatan kannan päällä. Teradatan kannan A-lehdet oli ottanut käyttöön ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä jo 1990-luvun alkupuolella.

Olemme saaneet enemmän aikaa analyysien tekoon ja kaikkeen muuhun, kun rutiininomaista toimintaa on vähemmän.

Oili Kalm-Parantainen
Johtaja, lehdenmyynti

"Se, että data vietiin SASin puolelle, toimi sinänsä ihan hyvin", järjestelmäasiantuntija Mika Saarinen toteaa. SAS-ratkaisun uuden version käyttöönoton yhteydessä viime keväänä kysymys otettiin A-lehdissä uudelleen esille, koska uusi versio tarjosi paremmat mahdollisuudet pyörittää SASia Teradatan päällä.

"Teimme mittauksia ja testasimme, toimiiko SAS Teradatan kannan päällä. Sen jälkeen teimme päätöksen, että siirtyminen Teradatan käyttöön voidaan nyt toteuttaa", it-johtaja Vesa Jordan kertoo.

A-lehtien datavolyymit ovat hänen mukaansa markkinointiratkaisussa erittäin suuria. Sen vuoksi data olisi hyvä pitää yhden ja saman koneen sisällä, jotta liikennöinti saataisiin riittävän nopeaksi.

SASin siirtäminen Teradatan päälle tapahtui Saarisen mukaan varsin kivuttomasti, eikä siihen mennyt ratkaisun versionvaihto mukaan lukien kuin pari kuukautta aikaa. "Siinähän on kyse lähinnä siitä, että tiputetaan välistä pois yksi työvaihe eli datan siirtäminen SASin kantaan."


AIKAA ANALYYSEILLE

Versionvaihdon ja kantaratkaisun muuttamisen jälkeen työskentely SASilla on sujunut Kalm-Parantaisen mukaan entistä nopeammin. "Olemme saaneet enemmän aikaa analyysien tekoon ja kaikkeen muuhun, kun rutiininomaista toimintaa on vähemmän."

A-lehdissä on huomattu, että valtavien datamäärien vuoksi kyselyjen nopeus riippuu paljon myös siitä, mitä kannasta etsitään, miten poiminnat rakennetaan ja minkälaista logiikkaa kyselyissä käytetään. "Olemme satsanneet viime aikoina paljon siihen, että mietimme, miten asiat kannattaa tehdä. On helpompaa, että kanta on Teradatalla, koska siellä on perusdata, josta aina lähdetään liikkeelle", Kalm-Parantainen toteaa.

Tietohallinnon näkökulmasta SASin siirtäminen Teradatan päälle on Jordanin mukaan helpottanut tiedon eheyden ja tietoturvan hallintaa. Lisäksi ratkaisun käytettävyys on parantunut jo senkin vuoksi, että dataa ei tarvitse siirtää öisin paikasta toiseen. "Aiemmin jouduimme myös tekemään kompromisseja sen suhteen, mitä kaikkea dataa siirrämme SASiin. Nyt voimme huoletta hyödyntää kaikkea mahdollista tietoa. Se antaa enemmän vapauksia toimia, ja tiedot pysyvät kuitenkin aina yhdessä paikassa."

Jos aiemmin haluttiin saada suoraan operatiivisesta kannasta jotain tietoa, se piti Kalm-Parantaisen mukaan hakea sieltä kyselyllä ja viedä sitten vaikkapa SAS® Enterprise Mineriin analysoitavaksi. "Nyt kaikki on käsillä samassa työkalussa. Se helpottaa aika paljon työskentelyä SAS-ympäristössä, kun ei tarvitse tehdä erillisiä kyselyjä ja erikseen vielä tuoda tuloksia SASiin. Tieto on Teradatalla ja sitä kautta SASin käytössä, analyysit tehdään SASilla ja samoin asiakasvalinnatkin", hän sanoo.

UUSMYYNTI MYÖS SASIIN

SASin avulla on A-lehdissä aikaisemmin hoidettu vain jatkomyyntiin liittyvää suoramarkkinointia, mutta alkuvuodesta myös uusmyyntiin liittyvä markkinointi siirrettiin lehtitalon vanhasta järjestelmästä SASiin.

Uusmyynnin prosessit ovat Kalm- Parantaisen mukaan nopeutuneet SASin markkinointiratkaisun käytön myötä selvästi. Työskentely on myös helpottunut, koska kaikki poiminnat, analyysit, profiloinnit ja pisteytykset voidaan nyt tehdä jatko- ja uusmyynnissä samalla työkalulla. Kun jatko- ja uusmyyntiä hoidettiin eri ratkaisuilla, A-lehdissä ei Kalm-Parantaisen mukaan kyetty täydellisesti hallitsemaan etukäteen päätöksiä siitä, mitä toimenpiteitä ja missä järjestyksessä kunkin asiakkaan kanssa tehdään.

"Nyt pystymme rakentamaan kokonaistarjoomaa ja hallitsemaan kontakteja entistä paremmin." Jatko- ja uusmyynnin saattaminen saman kokonaisuuden alle oli myös keskeisin suositus, jonka A-lehdet sai tammikuussa toteutetussa Customer Intelligence (CI) - kartoituksessa. Kyse on SASin asiakkailleen tarjoamasta palvelusta, jossa SASin kansainvälinen asiantuntija kartoittaa asiakkaan suoramarkkinoinnin nykytilan sekä laatii suositukset jatkokehitystä silmällä pitäen.

A-lehdissä asiat ovat SAS Global Customer Intelligence Practicen Neil Haywardin tekemän kartoituksen mukaan hyvällä keskitasolla, ja suunnitellut kehitysaskeleet ovat realistisia ja oikean suuntaisia.

"Arviointi antoi varmuutta siitä, että teemme oikeita asioita emmekä ole menossa väärään suuntaan", Jordan toteaa.

A-lehdet-logo

Liiketoimintahaaste

In the competitive market for television services, DIRECTV offers a broad and changeable set of offers, promotions and pricing plans. It's critical to ensure that the company issues accurate bills for these services to prevent revenue loss and ensure customer satisfaction.

Ratkaisut

SAS-ratkaisun uuden version käyttöönoton yhteydessä SAS siirrettiin pyörimään Teradatan päälle. Näin kaikki saatiin samaan työkaluun.

Hyödyt

Työskentely SASilla on nopeutunut, joten on saatu enemmän aikaa mm. analyysien tekoon. Tiedon eheys ja tietoturva ovat parantuneet. Kun myyntiprosessit ovat samassa ratkaisussa, pystytään rakentamaan kokonaistarjoomaa ja hallitsemaan kontakteja entistä paremmin.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top