Betingelser

Vigtigt! Sørg for at læse vores betingelser ved tilmelding til åbne kurser nøje igennem. Når du tilmelder dig et kursus hos SAS, skal du være indforstået med nedenstående.

Tilmelding og bekræftelse

 • Vi kan ikke garantere en kursusplads, da holdene sommetider bliver fyldt op før tilmeldingerne bliver behandlet. Hvis der er plads på kurset, modtager du en bekræftelse på e-mail fra SAS. Hvis kurset af en eller grund ikke har en dato, eller allerede er fuldt booket, bliver du kontaktet af os så vi kan drøfte andre alternativer.
 • Din tilmelding er bindende 10 arbejdsdage før kurset starter. En tilmelding er ikke bindende for SAS, med mindre du har modtaget en bekræftelse.
 •  Vi anbefaler, at du tilmelder dig kurset senest 10 arbejdsdage før kursusstart. Ønsker du at tilmelde dig senere, skal vi bede dig om at kontakte os på telefon 70 28 29 73, så vi kan se om der eventuelt er ledige pladser.
 • Vi reserverer din kursusplads i op til 5 arbejdsdage.

Flytning af en kursusplads

 • Du kan flytte din kursusplads til et senere tidspunkt, men det skal ske senest 10 arbejdsdage før kursusstart, ellers skal du betale fuldt kursusgebyr.
 • Flytning af en kursusplads kan kun ske én gang.

Framelding af en kursusplads

 • Framelding, det vil sige din annullering af en tilmelding til et kursus, skal ske skriftligt ved brev eller e-mail til saskurser@sas.com, og det skal være os i hænde senest 10 arbejdsdage før kurset starter for at være gyldig.
 • Ved framelding frem til 10 arbejdsdage før kursusstart skal du ikke betale kursusafgift, ellers skal du betale fuldt kursusgebyr. Du er naturligvis velkommen til at sende en kollega, hvis du selv er forhindret i at deltage. Det koster ikke ekstra.
 • Virsomhedsaftaler med gensidig underskrevne uddannelsesaftaler og enkeltstående kontrakter, som indeholder betingelser der differentiere sig fra vores standard betingelser skal forholde sig til betingelser i gældende underskrevne uddannelsesaftale/kontrakter.

Kursusaflysning

 • Kursusaflysning, det vil sige vores annullering af et kursus, skal ske senest 10 arbejdsdage før kursusstart.
 • Under disse omstændigheder tilbydes du en anden kursusdato, såfremt det kan lade sig gøre. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller du ikke kan vente til næste gang kurset afholdes, vil vi gerne drøfte andre alternativer.
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse kurset på grund af for få tilmeldinger, eller hvis deltagerantallet på grund af frameldinger bliver færre.

Force majeure

 • SAS tager forbehold for begivenheder, der ligger uden for SAS´ rammer og indflydelse. Hvis underviseren bliver forhindret i at gennemføre et kursus, eller hvis et kursus påbegyndes, men ikke færdiggøres fordi underviseren bliver forhindret (f.eks. i forbindelse med sygdom), fortsættes undervisningen med en vikar, eller vi flytter kurset til en ny dato. Således forbeholder vi os ret til at indsætte en anden kvalificeret underviser end kursets oprindelige underviser.

Kursusindhold og – emner

 • SAS-kurserne bliver konstant fornyet, opdateret og forbedret. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre indholdet i alle kurserne uden yderligere varsel.

Kursusmateriale

 • SAS kan ikke gøres ansvarlig for bortkommet eller beskadiget materiale eller personlige ejendele.
 • SAS har copyright på alt kursusmateriale. Bøger og andet undervisningsmateriale må ikke gentrykkes, distribueres, sælges, redigeres, etc. Det gælder for alt kursusmateriale.
 • Kursusmaterialet er personligt for kursusdeltageren og udleveres på den første kursusdag.

Kundetilfredshed

 • Er kvaliteten på et kursus undtagelsesvist ikke tilfredsstillende, er du velkommen til at kontakte os eller sende en e-mail til saskurser@sas.com inden for 5 arbejdsdage, så vi kan drøfte dette.

Alle priser er i DKK og ekskl. moms.

Moms er i Danmark 25%

 

Betingelser ved virksomhedskurser

Vigtigt! Sørg for at læse vores betingelser om virksomhedskurser. Når I laver en aftale om et virksomhedskursus med SAS, skal I være indforstået med nedenstående.

Virksomhedskursus hos kunden

 • Kunden har ansvar for, at egne kursuslokaler og SAS software er tilgængeligt og klart før kurset i god tid. Vi tilbyder installation og konfiguration af SAS software relevant for kurset efter gældende listepris jf. Standardvilkår for Konsulentydelser.
 • Øvrige transport- og opholdsudgifter aftalt mellem kunden og SAS debiteres kunden jf. Standardvilkår for Konsulentydelser.

Tilpasset virksomhedskursus

 • Ved udarbejdelse af specialmateriale på egne data henvises til jf. Standardvilkår for Konsulentydelser. SAS giver et separat tilbud på udarbejdelse af det skræddersyede kursusmateriale, som accepteres af kunden før igangsættelse. Der ydes ikke rabat på konsulenttimer i forbindelse med udarbejdelse af skræddersyet kursusmateriale.
 •  SAS bevarer i alle tilfælde ejendoms- og ophavsretten til det udarbejdede og alt øvrigt standardmateriale, der af SAS benyttes til afholdelse af kursus.

Kursusindhold og – emner

 • SAS-kurserne bliver konstant fornyet, opdateret og forbedret. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre indholdet i alle kurserne uden yderligere varsel.

Tilpasset virksomhedskursus

 • SAS kan ikke gøres ansvarlig for bortkommet eller beskadiget materiale eller personlige ejendele.
 • SAS har copyright på alt kursusmateriale. Bøger og andet undervisningsmateriale må ikke gentrykkes, distribueres, sælges, redigeres, etc. Det gælder for alt kursusmateriale.
 • Kursusmaterialet er personligt for kursusdeltageren og udleveres på den første kursusdag.

Kursusflytning

 •  I tilfælde af aflysning af kurset skal kursusgebyret betales i overensstemmelse med følgende regler:

Aflyses mere end 4 uger før 1. kursusdag betales ikke kursusgebyr.

Aflyses 2-4 uger før 1. kursusdag betales 50% af kursusgebyret.

Aflyses under 2 uger før 1. kursusdag betales 75% af kursusgebyret.

Kursusaflysning

 • Et virksomhedskursus kan om nødvendigt flyttes (ej force majeure) til et andet tidspunkt. Sker dette med mindre end 4 ugers varsel før 1. kursusdag svarer det til en aflysning af kurset. Sker flytningen med mindst 4 ugers varsel før 1. kursusdag gælder følgende:

Ny dato for afholdelse aftales samtidig med fremsættelse af ønsket om flytning. Yderligere flytning eller aflysning kan ikke accepteres.

Opfyldes ovennævnte punkt ikke forfalder 50% af kursusgebyret.

Force majeure

 • I tilfælde af situationer, der ikke kan forudses (force majeure), kan kurset flyttes til andre tidspunkter under hensyntagen til ovenstående tidsfrister. Dette gælder begge veje, således at kunden kan flytte et kursus i tilfælde af f.eks. it-driftsforstyrrelser og SAS kan flytte kurset f.eks. i tilfælde af sygdom hos instruktøren. Dog vil SAS om muligt erstatte med en anden instruktør.

 

Back to Top