Spend analysis home page

SAS® Indkøbsanalyse

Skab overblik og besparelser på indkøb

SAS Indkøbsanalyse er Nordens førende it-løsning til analyse af indkøb i offentlige institutioner og andre komplekse indkøbsorganisationer. Med løsningen får du overblik og et optimalt fundament for indkøbsstyring. Du kan optimere dine processer omkring udbud, forbedre aftaleloyaliteten og realisere store besparelser.

KMD og SAS Institute har indgået en alliance på indkøbsområdet. KMD har oprustet kraftigt inden for it-løsninger på indkøbsområdet, og vil fremover stå for udviklingen, driften og salget af denne indkøbsløsning.

Mere information findes i denne pressemeddelelse.

Fordele

Overblik over spend på detaljeret kategoriniveau

Få et retvisende og troværdigt overblik over dit spend på UNSPSC-kategoriniveau. Skab et grundlag for kommende udbudsplaner – så du effektivt kan prioritere din indsats mod de områder og kategorier, hvor de største gevinster kan opnås.

Opfølgning på aftaleloyalitet

Få et indblik i, om dine leverandører overholder de aftaler, som I har indgået. Monitorer løbende aftaleloyaliteten på varenummer-niveau i din organisation og mål effekten af de initiativer, der igangsættes for at øge denne.

Visuel og brugervenlig rapportering

Resultatet er en række dynamiske rapporter, der giver et detaljeret og konstant opdateret overblik over indkøb og forbrugsmønstre i organisationen. Adgangen til alle bearbejdede data og rapporter er enkel og brugervenlig.

Spar 10% på indkøbsbudgettet

Kommunernes egne estimater viser, at retvisende analysegrundlag kan forebygge et merforbrug på op til 10% af det samlede indkøbsbudget.

 

Solid og velafprøvet metode

Analysen af fakturadata foregår på fakturalinjeniveau og anvender som den eneste løsning på markedet en standardiseret UNSPSC-kategorisering af dit spend - efter en dansk fællesoffentlig model. Løsningen er udviklet i samarbejde med indkøbschefer i danske kommuner.

Kræver intet it-setup

Kun SAS Indkøbsanalyse giver dig en automatiseret løsning, som håndterer alle tekniske aspekter. Løsningen leveres som en service til din organisation, hvor SAS står for al hosting og drift. Når vi har modtaget dine fakturadata, foretager vi en automatisk UNSPSC-kategorisering af varelinjeteksterne.

Løbende videndeling via møder og nyhedsbreve

SAS Institute faciliterer events, hvor brugerne af SAS Indkøbsanalyse bliver opdateret med nyheder og udveksler erfaringer. Vi udgiver ligeledes et nyhedsbrev, som fokuserer på SAS Indkøbsanalyse.

Hurtigt i gang

Tilbagebetalingstiden på SAS Indkøbsanalyse er gennemsnitlig under ½ år. Implementeringsprocessen er kort – blot 1-2 uger.

 Se screen shots fra SAS® Indkøbsanalyse

Om SAS® Indkøbsanalyse

SAS Indkøbsanalyse er den eneste løsning på markedet, der giver dig et restvisende og troværdigt overblik over dit spend på kategorinuveau. Den automatiserede UNSPSC-kategorisering af fakturalinjerne giver et helt unikt fundament for at kunne realisere besparelser på dit indkøbsbudget.

Andre leverandører på markedet bruger branchekoder til at opbygge et kategorioverblik. Denne metode er imidlertid ikke fyldestgørende, hvilket resulterer i misvisende og i værste tilfælde værdiløse informationer. Kun ved en kategorisering af den vare eller tjenesteydelse, der konkret er købt, opnås et solidt og direkte brugbart rapporteringsgrundlag.

Metoden bag SAS® Indkøbsanalyse

Se video: SAS® Indkøbsanalyse på 50 sekunder

Hør hvordan Stavanger Kommune har draget fordel af SAS® Indkøbsanalyse


I denne 3 minutters video fortæller Stavanger Kommune om deres perspktiv, erfaringer og konkrete resultater med SAS® Indkøbsanalyse og:

  • Om udfordringen i offentlig sektor
  • Om realiserede besparelser
  • Om fordelene med SAS® Indkøbsanalyse
  • De fremtidige besparelser i Stavanger
  • Hvad det kræver at komme i gang?

 

Kundehistorier

Odense kommune

En fokuseret indsats bærer frugt i Odense. Besparelser på mere end 200 mio er allerede realiseret og flere mål venter.

Læs kundehistorien

 

Danmarks tekniske universitet

DTU's indkøbsstyring flytter flercifret millionbeløb over i forskning.

Læs kundehistorien

 

Haderslev kommune

Haderslev Kommune har et effektiviseringspotentiale på indkøbsområdet på 15 til 20 mio. kr. over tre-fire år.

Læs kundehistorien

 

Kontakt os om SAS® Indkøbsanalyse

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.
Ring eller send en mail til vores salgsansvarlige for SAS Indkøbsanalyse: Gitte Berthelsen,
 tlf. +45 70 28 29 46 eller Gitte.Berthelsen@sas.com


Back to Top