SAS | The Power to Know

Tidligere udgivelser

Visioner for fremtidens offentlige lederskab

Tænketankens sjette rapport "Åbent lederskab mod velfærdsinnovation" fra maj 2013 tager følgende centrale udfordringer for offentlige topledere op til debat:

1. Innovation gennem digitalisering
2. Ledelsens rolle i forhold til innovation og effektskabelse
3. Mulighederne ved en pragmatisk tilgang til offentligt-privat samarbejde

Oplæg fra Tænketanken live, juni 2013:


Debatudspril fra 2011: Nye Grænser

Tænketankens femte rapport "Nye Grænser" fra maj 2011 tager 4 centrale udfordringer for offentlige topledere op til debat:

  • Kommunikativ ledelse
  • Konkurrenceudsættelse
  • Digitalisering
  • Relationen til den tredje sektor. 

Debatudspil fra 2009: Ni udråbstegn om ledelse af velfærdsproduktion og relation til borgerne

Rapporten består af ni korte statements om centrale udfordringer for offentlige topledere. De ni udråbstegn er blevet til i diskussionen om fremtidens offentlige sektor og de voksende krav til flere og bedre offentlige serviceydelser. 
Læs mere

Download debatudspillet:

Debatudspil fra 2008: Ledelse er vejen til kvalitet

Den politiske debat anerkender betydningen af god ledelse i forhold til at forbedre den offentlige sektor, men hvad kendetegner god ledelse, og hvordan bidrager ledelse til at opnå markant bedre kvalitet? I debatudspil fra Tænketanken Public Governance opstiller vi syv anbefalinger, og vi indkredser de afgørende ledelsesdiscipliner.
Læs mere.

Download debatudspillet:

Tidligere udgivelser

Før debatudspillet i 2008 har Tænketanken Public Governance udgivet to rapporter, som tager udgangspunkt i de udfordringer, den offentlige leder står overfor i disse år - bl.a. i forbindelse med gennemførelse af strukturreformen.

Kontakt os

Lars berthelsen

Lars Berthelsen
Divisionsdirektør for offentlige kunder
SAS Institute
Telefon: +45 70 28 25 20
E-mail: lars.berthelsen@sas.com
LinkedIn

 

Back to Top