SAS | The Power to Know
JO - TT

Jesper Olesen

Universitetsdirektør, Københavns Universitet. Tidligere administrationsdirektør i Erhvervs - og vækstministeriet siden 2004. Tidligere administrationschef og sekretariatschef i Finansstyrelsen og Finansministeriets Administrative Fællesskab. Chefkonsulent i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Fuldmægtig i Finansministeriet. Fuldmægtig i Rigsrevisionen. Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Født 1966.

CN - TT

Claes Nilas

Tidligere departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og tidligere departementschef i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Formand for Nordisk Administrativt Forbund og ekstern lektor ved Københavns Universitet (jura). Tidligere adm. direktør i HUR, direktør for Udlændingestyrelsen, afdelingschef i Indenrigsministeriet og ministersekretær i Justitsministeriet. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Født 1957.

Soeren Hansen - TT

Søren Lund Hansen

Kommunaldirektør i Slagelse Kommune. Tidligere kommunaldirektør i Ringsted, børne- og kulturdirektør i Otterup Kommune, kommunaldirektør i Vissenbjerg, Varde og Sønderborg Kommune. Uddannet lærer. Født 1954.


JA - TT

Jens Andersen

Adm. direktør i Region Sjælland. Tidligere direktør for Arbejdstilsynet, Banestyrelsen og Trafikstyrelsen. Direktør i Thomson og i Dansk Arbejdsgiverforening. Tidligere Statsministeriet, Finansministeriet, Socialministeriet og Indenrigsministeriet. Bestyrelsesformand Tårnby Gymnasium og medlem af Lønkommissionen. Født 1953.

Marianne Thyrring - TT

Marianne Thyrring

Direktør på DMI siden august 2013.

Tidligere komiteret i Økonomi- og Indenrigsministeriet samt departementschef i Miljøministeriet fra 2007-2012. Før jobbet som departementschef afdelingschef og koncernøkonomichef i Miljøministeriet. Vicekabinetschef for Miljøkommissær Ritt Bjerregaard, 1995-1999, diplomat ved Den Danske EU-Repræsentation, ministersekretær for tre forskellige skatteministre fra 1990-1993 og fuldmægtig i Skatteministeriet fra 1984. Uddannet som cand.scient.pol fra Århus Universitet i 1984. Født i 1959.

Medlem af DJØFs Forlags bestyrelse og censor ved faget Statskundskab.

DS - TT

Dorte Stigaard

Dorte Stigaard, koncerndirektør i Region Nordjylland med særligt ansvar for innovation, IT, kommunikation og regional udvikling. Tidligere undervisnings- og kulturdirektør i Nordjyllands Amt, sekretariatschef
i Det Digitale Nordjylland. Leder siden 1994, startende i Aalborg Kommune. Uddannet cand.mag. fra Aalborg Universitet. Født 1959.

Svend Hartling, Koncern direktionen

Svend Hartling

Koncerndirektør i Region Hovedstaden med ansvar for hospitals- og psykiatriplanlægning, it, det præhospitale område og lægemiddelområdet. Tidligere vicedirektør på Herlev Hospital, overlæge på Herlev Hospital, konst. cheflæge på Hørsholm og Helsingør Sygehus, ledende overlæge Hørsholm Sygehus, overlæge Amager Hospital. Uddannet cand. med. i 1981 og dr. med. i 1999. Født 1954.

Torben Kjærgaard

Torben Kjærgaard

Kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune og direktør i Frederiksberg Energi.
Tidligere været bl.a. direktør i KL’s afdeling for Velfærd og Service, kommunaldirektør i Greve Kommune, viceamtsdirektør i Frederiksborg Amt, chefkonsulent i KL og fuldmægtig i Finansministeriet.
Uddannet som cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Født 1960.

Lau-svendsen

Lau Svendsen-Tune

Kommunaldirektør i Vordingborg Kommune siden 2013. Tidligere kommunaldirektør i Hvidovre, social- og arbejdsmarkedsdirektør i Høje-Taastrup og vicedirektør i Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. Uddannet cand.scient.pol. Født 1964.

 

Morten Binder

Morten Binder

Direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under beskæftigelsesministeriet. Tidligere administrerende direktør i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Cand.polit, PHD. Født 1963.


Niels Hoejbjerg - TT

Niels Højberg

Stadsdirektør i Aarhus Kommune. Tidligere direktør for Aarhus Universitet, regionsdirektør i Region Syd, amtsdirektør i Fyns Amt, amtsdirektør i Viborg Amt, direktør i Ringkøbing Amt, kommunaldirektør i Ringkøbing Kommune, sekretariatschef i Ringkøbing Amt og fuldmægtig i Budgetdepartementet. Uddannet cand. scient. pol. et art. fra Aarhus Universitet samt M. Phil. fra Glasgow Universitet. Født 1954.

Lars Kirdan - TT

Lars Kirdan

Direktør for Forretningsudvikling – Public Government hos SAS Institute, tidligere blandt andet direktør Roskilde Universitetscenter, Vicedirektør ARKEN Museum for Moderne Kunst, fuldmægtig i Undervisnings- og Forskningsministeriet, Administrative Officer JEP Division EC TEMPUS Office, Bruxelles. Uddannet Cand. Scient. Pol. fra Århus Universitet. Født 1958.

Charlotte Muenter - TT

Charlotte Münter (passivt medlem)

Direktør i Domstolsstyrelsen. Tidligere direktør i Økonomistyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, juridisk direktør i Økonomi- og Erhvervsministeriet og administrationschef, kontorchef og medarbejder samme sted samt medarbejder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet samt LLM i European Legal Studies fra University of Exeter. Født 1966.

JS - TT

Jørgen Søndergaard (passivt medlem)

Direktør for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere Socialforskningsinstituttet). Medlem af Strukturkommissionen og Velfærdskommissionen og bestyrelsesformand for ATP. Tidligere sekretariatschef i Det Økonomiske Råd, sekretariatschef for Socialkommissionen og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet. Uddannet cand.oecon. Født 1949.

Jens Broechner - TT

Jens Brøchner (passivt medlem)

Departementschef i Skatteministeriet. Tidligere koncerndirektør i ATP, direktør i Pensionsstyrelsen og afdelingschef i Finansministeriet. Jens Brøchner er Cand. Polit. fra Københavns Universitet. Født i 1972.


Kontakt os

Lars berthelsen

Lars Berthelsen
Divisionsdirektør for offentlige kunder
SAS Institute
Telefon: +45 70 28 25 20
E-mail: lars.berthelsen@sas.com
LinkedIn

 

Back to Top