SAS | The Power to Know


Visioner for fremtidens offentlige lederskab

Tænketankens syvende rapport "God offentlig ledelse – nye tider, nye udfordringer" udgør en replik til Produktivitetskommissionens arbejde. I rapporten ser vi bl.a. på kravet om tydeligt fokus på innovation og forbedret konkurrenceevne og på de mange og store udfordringer i den offentlige sektor i kølvandet af reformer og ny lovgivning. Topledelsen spiller en afgørende rolle i forhold til at få de meget omfattende velfærdsreformer til at virke i praksis.

User Guide

Om rapporten

I denne replik fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi i nogle få nedslagspunkter lederskabets vilkår i den offentlige sektor i 2014. På et bagtæppe stykket sammen af et højt reformtempo, en gennemlevet finanskrise og en aktuel og relevant produktivitetsudfordring. Vi skitserer her nogle tanker og synspunkter, som vi vil uddybe og diskutere på en række debatmøder i 2014 i samarbejde med DJØF og Nordisk Administrativt Forbund (NAF).

Line 112292
Lars Kirdan - TT

Kontaktperson

Lars Kirdan, Direktør for forretningsudvikling

Send mail til Lars     Ring på tlf. 70 28 75 25        LinkedIn

 

Back to Top