SAS | The Power to Know

Det er med stor sorg, at vi erfarede, at Jens Christian Birch sov ind natten til mandag.

Jens Christian har været en central del af Tænketank Public Governance siden 2007. Han har sat et stort og personligt præg på tankens arbejde. Og han har været en central ressource i formuleringen af de publikationer, vi har udgivet, siden han trådte ind i tanken.

Jens Christian havde en uvurderlig erfaring med livet i kommunerne. Han talte med vægt og omtanke om udfordringer og muligheder både i det politiske og det administrative system. Og han gjorde det med stor veneration og lune, hvilket gav hans ord endnu mere vægt.
Vi kommer til at savne Jens Christian i vores diskussioner.

Jens Christian var fuldt aktiv lige til det sidste. Med den sædvanlige kraft i ord og analyser. Det er alt for tidligt, vi har mistet ham.
Vores tanker går til hans nære og kære. Vi håber de sammen finder gode kræfter til at komme igennem den kommende svære periode.

Æret være Jens Christian Birchs minde.

Tænketanken Public Governance


Visioner for fremtidens offentlige lederskab


Tænketankens syvende rapport "God offentlig ledelse – nye tider, nye udfordringer" udgør en replik til Produktivitetskommissionens arbejde. I rapporten ser vi bl.a. på kravet om tydeligt fokus på innovation og forbedret konkurrenceevne og på de mange og store udfordringer i den offentlige sektor i kølvandet af reformer og ny lovgivning. Topledelsen spiller en afgørende rolle i forhold til at få de meget omfattende velfærdsreformer til at virke i praksis.

Om rapporten

I denne replik fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi i nogle få nedslagspunkter lederskabets vilkår i den offentlige sektor i 2014. På et bagtæppe stykket sammen af et højt reformtempo, en gennemlevet finanskrise og en aktuel og relevant produktivitetsudfordring. Vi skitserer her nogle tanker og synspunkter, som vi vil uddybe og diskutere på en række debatmøder i 2014 i samarbejde med DJØF og Nordisk Administrativt Forbund (NAF).

Line 112292
Lars Kirdan - TT

Kontaktperson

Lars Kirdan, Direktør for forretningsudvikling

Send mail til Lars     Ring på tlf. 70 28 25 25        LinkedIn


Back to Top