SAS | The Power to Know

SAS-Løsninger for National Security

Her kan du dykke ned i de forskellige SAS-løsninger indenfor samfundssikkerhed som hjælper vores kunder med at forbedre efterforskningsprocesserne, styrke sikkerheden i samfundet og forebygge og forhindre kriminel aktivitet, terrorisme og andre trusler.

 

Law Enforcement

Sikkerhedsmyndigheder verden over er under et stort pres for at effektivisere ved at opnå mere med mindre.

Budgetnedskæringer og reorganisering skal håndteres, samtidig som serviceydelserne skal leveres med et krav om et højere serviceniveau. Flere lande gennemgår også modernisering, regionalisering og har nationale programmer, som de skal udføre og opfylde, og som lægger et ekstra pres på ressourcer og infrastruktur.

SAS policing technology leverer en komplet end to end-løsning til Law Enforcement, som hjælper myndighederne med at adressere disse udfordringer, samtidig som de kan optimere deres serviceydelser til borgerne og staten.

Læs mere om vores løsninger til Law Enforcement

Intelligence Management

SAS for Intelligence Management-løsningen supporterer alle de vigtigste elementer i efterforskningens livscyklus. Det gør det nemmere for myndighederne at styre, spore og gennemgå information, mens den bevæger gennem systemet og sikrer, at efterforskning supporteres af hensigtsmæssige processer.

Læs mere om løsningen Intelligence Management

Border Management

Da international rejseaktivitet bliver mere og mere almindelig, øger også udfordringerne med grænsekontrol og beskyttelse af et land i forbindelse med diverse trusler. Nye løsninger muliggør en sikrere og mere integreret grænsekontrol med sømløs informationsflow mellem aktører og effektiv tilrettelæggelse for behandling av ind- og udrejsende.

Læs mere om vores løsninger til Border Management

Fusion Center

Konceptet SAS Fusion Center blev først introduceret i USA som en følge af den 11. september 2001 for at adressere udfordringerne ved, at flere instanser ikke effektivt kunne dele information godt nok på tværs.

SAS Fusion Center er et anti-terror- og responscenter, som gør det muligt at dele information mellem de forskellige myndigheder, som arbejder med at forhindre terrorisme og anden kriminel aktivitet. Dette koncept tages nu i brug med gode resultater også i andre lande end USA.

Læs mere om Fusion Center

Financial Management

SAS Financial Management er en omfattende løsning til planlægning, budgettering, konsolidering og rapportering. Med en navnebeskyttet kalkuleringsfunktionalitet og regnskabslogik konsoliderer løsningen planlægning eller historisk information, hvilket sikrer, at den seneste information altid er tilgængelig for beslutningstagere og regulatoriske instanser.

Læs mere om løsningen Financial Management

Open Source Intelligence

SAS for Open Source Intelligence-løsningen er skabt til at behandle store mængder af data, som hele tiden ændrer sig, til hurtigt at identificere og analysere relevant information og til at distribuere efterforskningsdata I realtid, hvilket gør det muligt for myndigheder at handle i tide for at bekæmpe trusler mod sikkerheden.

Læs mere om Open Source Intelligence-løsningen

 

Criminal Justice Data Integration and Analytics

SAS Criminal Justice Data Integration and Analytics samler usammenlignelige data om kriminelle fra mange kilder og myndigheder, så kriminalefterforskere får adgang til et meget omfattende materiale.

Læs mere om løsningen

 

Cybersikkerhed

Hastighed, nøjagtighed og omfang af cyberangreb er stigende i et dramatisk tempo, og derfor er beskyttelse af offentlige netværk en af de mest kritiske nationale sikkerhedspolitiske udfordringer, som regeringer står over for i dag. Cyberkriminelles forsøg på at bryde ind i offentlige netværk er vedholdende og altid under forandring, mens konsekvenserne af vellykkede angreb truer vores regerings, økonomis og borgeres velfærd.

Læs mere

 

Om SAS Institute

SAS Institute har givet virksomheder verden over THE POWER TO KNOW® siden 1976.

SAS leverer business analytics-software og konsulentydelser, der bidrager til at løse forretningsmæssige problemstillinger. Det sker, når vi omdanner vores kunders mange data til konkret viden på tværs af forretningsområder og funktioner.

Læs mere om SAS Institute her

Back to Top