SAS | The Power to Know

Kommunal styring via indsigt

Faktabaseret beslutningsunderstøttelse  - med brug af den nyeste teknologi til selvbetjenings-BI

God ledelsesinformation sikrer nem genkendelighed af egen virkelighed ved hjælp af sigende nøgletal og intuitivt oplysende tabeller og grafer. Den er altid ved hånden, hvad enten du sidder ved din pc, eller er til møde og har behov for at lave et hurtigt opslag på din iPad.

Ledelsesinformationssystemet SAS Kommune BI tilbyder netop dette. Det er samlingsstedet, hvor alle afdelinger og ledelsesniveauer får styringsinformation for deres eget område såvel som et fælles beslutningsgrundlag. Det gør decentral informationsindsamling og styring via regneark unødvendig, og det giver kommunen en solid og fremadrettet ledelsesplatform.

SAS Kommune BI leverer styringsinformation til alle ledelsesniveauer

Fordele med SAS Kommune BI


Du får fælles nøgletal og skræddersyet ledelsesinformation, der henvender sig til de relevante ledelsesniveauer. Samtidig får du sektorspecifik styringsinformation i detaljen på de enkelte fagområder.

SAS Kommune BI bygger på den seneste SAS-teknologi til selvbetjenings-business intelligence (SAS® Visual Analytics). Det giver brugerne de bedste muligheder for at arbejde selvstændigt og intuitivt med dataanalyse. Du kan hurtigt og agilt danne dine egne specialrapporter, som understøtter fokusområder -– ud fra samme datamodel som standardrappporterne.

Systemet er omkostningsvenligt og nemt at håndtere. Det skyldes, at det bygger på standard-softwaremoduler og en fælles datamodel, som er specifikt udviklet til kommuner.

Vil du vide mere om SAS Kommune BI?

Kontakt konsulentchef Anders Binggeli-Winter
Telefon: 70 28 26 71
E-mail: Anders.Binggeli-Winter@sas.com

Back to Top