SAS | The Power to Know

5 gode grunde til at vælge SAS Kommune BI

Den rette ledelsesinformation på tværs og i dybden
Med SAS Kommune BI får du nøgletal, der går på tværs af organisationen, sektorspecifik rapportering, samt styringsinformation til de udførende led. Du bestemmer selv, hvor mange og hvilke data, der skal indgå i din kommunes rapporterings- og analysegrundlag.

Lavere omkostninger og ressourcetræk 
Systemet bygger på standardsoftware og er derfor enkelt og omkostningsvenligt at implementere. Det gælder ikke mindst de interne ressourcer i kommunen.

Tilpasning til din kommunes lokale forhold
SAS Kommune BI rummer også fleksibilitet, idet data og rapporter kan opbygges, så de passer til den enkelte kommunes forhold, eksempelvis særlige organisatoriske forhold, der skal tages højde for, eller nøgletal, som kommunen ønsker beregnet på en specifik måde


Ny, brugervenlig teknologi
Systemet er opbygget med brug af den seneste SAS-teknologi (SAS Visual Aanalytics), hvilket giver almindelige brugere mulighed for at udføre arbejde, der før var forbeholdt statistikere og it-medarbejdere.

Mulighed for vokseværk
Datagrundlaget og standardsoftwaren giver derudover mulighed for ad -hoc- analyser og for at videreudvikle løsningen i takt med stigende behov, ambitioner og modenhed.

Vil du vide mere om SAS Kommune BI?

Kontakt konsulentchef Anders Binggeli-Winter
Telefon: 70 28 26 71
E-mail: Anders.Binggeli-Winter@sas.com

Back to Top