SAS | The Power to Know

Nu er nogle af præsentationerne fra seminaret d. 30. september tilgængelige.

Download dem her

Morgenmadsseminar om metoder til effektiv risikostyring

Finanskrisen har ført til øget opmærksomhed på risikostyring fra myndighedernes side. Dermed øges også presset på risikofunktionen inden for bank og realkredit, et pres, der heldigvis også giver en unik mulighed for indflydelse og synlighed.

Som bank eller realkreditinstitut er den langsigtede indtjening påvirket af de risici, som tages. Dermed spiller risikofunktionen en væsentlig rolle og kan være med til at opnå afgørende forretningsmæssige resultater såsom:

  • Forbedret effektivitet
  • Øget overblik
  • Reduceret tab
  • Forøget indtjening

På dette morgenmadsseminar får du inspiration til, hvordan du med de rette værktøjer kan løse nogle af udfordringerne inden for risikostyring mere effektivt. Vi har blandt andet valgt at sætte fokus på credit scoring og stress testing – emner, som er oppe i tiden, og hvor den nyeste teknologi tilbyder nogle hidtil usete muligheder.

Line 112292

Basel Committee on Banking Supervision, “Principles for effective risk data aggregation and risk reporting”, January 2013:

“Many in the banking industry recognise the benefits of improving their risk data aggregation capabilities and are working towards this goal. They see the improvements in terms of strengthening the capability and the status of the risk function to make judgements. This leads to gains in efficiency, reduced probability of losses and enhanced strategic decision-making, and ultimately increased profitability.”

Back to Top