K.W. Bruun Logistik sætter pris på service

En million ordrer om året og nye services på tegnebrættet er årsag til, at reservedelsimportøren af Peugeot- og Citroen-reservedele K.W. Bruun Logistik ændrer kursen for sin prissætning. Alle omkostninger brydes ned pr. aktivitet, hvilket skaber gennemsigtighed i dækningsbidraget for hver enkelt ordrehåndtering og giver præcist indblik i, hvad kundeservice egentlig koster.

K.W. Bruun Logistik, som står for al import af autoriserede reservedele til Peugeot og Citroen i Danmark, Sverige og Baltikum, har lagt sig i pole position i grossistbranchen med en helt ny tilgang til omkostningsstyring og kundeservice. Med brug af Activity-Based Management (ABM) opnår virksomheden et klart billede af, hvordan omkostningerne reelt fordeler sig på hver enkelt ordrehåndtering – lige fra bestilling af reservedele hos den centrale leverandør i Frankrig til varerne er leveret hos den enkelte forhandler.

Vi har vænnet os til at besvare enhver serviceforespørgsel med "det gør vi lige" uden omtanke for den ekstra udgift, det tilfører forretningen, og uden at relatere det til den enkelte kunde. Det er dårligt for bundlinjen og unfair over for de kunder, der ikke kræver særbehandling. Derfor hælder vi nu ABM på vores forretningsmotor, så vi kan skyde nye servicetiltag ud over rampen til gavn for både kunderne og vores virksomhed
Jens Bay og Michael Dahl, K.W. Bruun, Kundehistorie

Michael Dahl
General manager

Med blot fem kunder er K.W. Bruun umiddelbart en overskuelig forretning, men et enkelt spadestik afslører en yderst kompleks logistikvirksomhed, som håndterer 1,6 mio. ordrelinjer fordelt på 40.000 varenumre og 350 leveringsadresser i fem lande. Hidtil har K.W. Bruun samlet alle administrationsomkostninger forbundet med bestilling af reservedele i én pulje og fordelt dem ligeligt mellem kunderne. Men den metode er ikke længere holdbar.

Blackbox

-Med så mange ordrer giver det ikke mening kun at se på dækningsgraden af vores samlede indtægter og udgifter. Vi får mange små hasteordrer og særbestillinger, som trækker væsentlig flere ressourcer end de store planlagte ordrer, men hvor mange det drejer sig om, og hvordan omkostningerne nøjagtigt fordeler sig, har hidtil været en black box. Det er en stor udfordring i forhold til at drive en rentabel forretning, siger Michael Dahl, general manager i K.W. Bruun Logistik.

Jens Bay og Michael Dahl, K.W. Bruun, Kundehistorie

Økonomichef Jens Bay (t.h.) og general manager Michael Dahl (t.v.) fra K.W. Bruun Logistik.

Under implementeringsfasen med ABM har ledelsen i K.W. Bruun også fået et nyt indblik i, hvordan virksomheden kan optimere de interne processer i supply chain.

-Set ud fra et kundesynspunkt er det bestemt heller ikke fair, at de forhandlere, der er dygtige til at forecaste, er med til at betale en lige så stor del af gildet som de forhandlere, der konstant trækker på vores administrationsapparat. Derfor har vi indledt et tæt samarbejde med SAS Institute, som ledsager os på vores ABM-rejse, fortsætter han og påpeger, at virksomheden ikke hidtil har prisdifferentieret sine serviceydelser over for kunderne, men at det på sigt kan blive et resultat af ABM-projektet. -Det kunne være en naturlig forlængelse af arbejdet med ABM, at vi begynder at differentiere vores prisstruktur til gavn for den individuelle kundebetjening og i respekt for egen lønsomhed.

-Et væsentligt formål er, at vi gerne vil motivere vores kunder til at optimere deres interne indkøbsprocesser, så de trækker mindre på vores ressourcer. Vi står langt stærkere i den proces, når vi kan synliggøre, hvordan vores omkostningsbase er skabt, forklarer Michael Dahl.

Slut med gynger og karruseller

K.W. Bruuns interesse for ABM opstod i forbindelse med, at økonomichef Jens Bay skrev hovedopgave om emnet på MBA og derefter kontaktede SAS, som med Jens Bays ord leverer best of breed på feltet. Samarbejdet med SAS er et led i K.W. Bruuns langsigtede strategi. Som grossist konkurrerer virksomheden knivskarpt på den ekstra værdi, der kan skabes for kunderne i form af et effektivt logistikapparat og god kundeservice. Hvis virksomheden fortsat skal udvikle sig rentabelt ad den vej, kræver det et røntgenblik på, hvordan de enkelte procesflows hænger sammen.

-Vi er en forretning i vækst og udvikling, og vi barsler med nye services, som skal blive salgbare. Det forudsætter, at vi kender omkostningerne til bunds, så vi satser på de lønsomme aktiviteter. Populært sagt skal det være slut med at vinde på gyngerne, hvad der sættes til på karrusellerne. Og det er netop, hvad SAS og ABM hjælper os med, siger Jens Bay.

-En lille serviceaktivitet kan sagtens være forbundet med meget store omkostninger. Vi har vænnet os til at sige "det ordner vi lige", men vi kan jo se nu, at det koster os mange penge. F.eks. viser det sig, at det koster tre gange så meget at fremskaffe et sæt nye nøgler som at levere en lagervare, supplerer Michael Dahl.

Benchmarking

Under implementeringsfasen med ABM har ledelsen i K.W. Bruun også fået et nyt indblik i, hvordan virksomheden kan optimere de interne processer.

-Vi er begyndt at benchmarke landene op mod hinanden og kan nu se, at nogle processer er forskellige fra land til land. En service kan f.eks. være inkluderet i den samlede pris i Sverige, men ikke i Danmark. Så med ABM får vi et faktuelt fundament for at diskutere rundt om ledelsesbordet, hvordan prisskelettet helt præcist skal opbygges, så det bliver ens på tværs af landene. Med en mere ensartet datastruktur får vi også et mere ensartet beslutningsgrundlag, siger Jens Bay.

-Vi har nok haft en tendens til at opfatte os selv som en virksomhed, der køber varer et sted og sælger dem et andet sted. Men det er en stærkt forsimplet udgave af virkeligheden, og med SAS' hjælp er vi godt i gang med at opbygge et system, der understøtter kompleksiteten i vores forretning, fortsætter han.

Hurtig acceleration

Jens Bay, som er ansvarlig for ABM-implementeringen, er glad over, hvor hurtigt implementeringen af ABM-værktøjerne gik. På blot to måneder havde virksomheden en komplet model oppe at køre. Brugergrænsefladen er intuitiv, da den er opbygget i Excel-templates. Og da ABM-modellen blev udarbejdet med inspiration i en prototype, som K.W. Bruun og SAS havde gennemført i fællesskab få måneder forinden, var muligheden for en hurtig implementering til stede.

-Vi er kommet rigtig langt på blot et par måneder. Vi begik den store fejl i begyndelsen, at vi ville vide alt og pille alle processer fra hinanden, men det har intet med værktøjerne at gøre. Nu er vi mere præcise og systematiske i vores registreringer og målinger, og det giver resultat. Vores erfaring er, at man skal have alle med på ABM-rejsen, så det ikke bliver økonomiafdelingens udvidede regnemaskine. Har man det ledelsesmæssige mod til at drage konsekvenser af den indsigt, man får, så kan man virkelig nå langt med ABM, siger Jens Bay.

KW Bruun Logistik

Udfordring

At få faktuelt baseret indsigt i, hvordan ressourcetrækket fordeler sig på hver enkelt kunde. K.W. Bruun havde intet indblik i, hvad det kostede at håndtere en ordre, og hvilke omkostninger der var forbundet med forskellige serviceydelser.

Løsning

Aktivitetsbaseret lønsomhedsløsning, hvor der skabes gennemsigtighed i kundernes ressourcetræk og lønsomhed.

Fordele

K.W. Bruun kan nu satse på de serviceydelser, der er rentable for forretningen. Det er vigtigt i grossistbranchen, hvor netop kundeservice er en fremtrædende konkurrenceparameter. Virksomheden får desuden indblik i, hvilke omkostninger der er forbundet med at håndtere hver enkelt ordre, og har dermed et faktuelt baseret grundlag for at diskutere prissætning med kunderne.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top