Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

SAS Visual Analytics: Fast Track (YVAFT61)


Na tomto školení sa naučíte analyzovať dáta a tvoriť reporty pomocou SAS Visual Analytics. Naučíte sa tvoriť dotazy v prostredí SAS Visual Analytics Data Builder a spravovať reporty v SAS Visual Administrator. Na školení sa naučíte:

 • Pristupovať k dátam a pripravovať analýzy a reporty
 • Analyzovať dáta pomocou SAS Visual Analytics Explorer
 • Vytvárať reporty pomocou SAS Visual Analytics Designer
 • Pracovať s dátami v SAS Visual Data Builder a robi správu prostredia v SAS Visual Analytics Administrator
 • Prezerať reporty a používať aplikáciu SAS Mobile BI
 • Trvanie školenia 3 dni.
 • Úroveň školenia: 3.
 • Viac o školení na https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1560&ctry=US

  V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

   

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement