Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

Základy práce so SAS Web Report Studio /
Using SAS Web Report Studio (SBUWRS)


Na tomto školení sa naučíte vytvárať reporty a analyzovať data použitím SAS Web Report Studio. Tento kurz je určený všetkým biznis používateľom, ktorí nemusia mať žiadne skúsenosti s programovaním v SASe. Prepokladom je len používateľská znalosť práce s PC a aplikáciami MS Office.

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement