Školenia:

| Plánované školenia | Cesta školeniami | Zoznam školení

SAS Business Intelligence Reporting 2: Pokročilé témy /
SAS Business Intelligence Reporting 2: Additional Topics (SBU2)


Toto školenie rozširuje znalosti z kurzu SAS Business Intelligence Reporting 1: Základy a prináša ďalšie informácie o používaní rôznych aplikácii platformy SAS Business Analytics. Na školení sa naučíte:

  • vytvárať vylepšené reporty na webe pomocou pokročilých funkcií
  • pristupovať k rôznym dátovým zdrojom a spúšťať pokročilé analýzy v aplikáciách MS Office
  • zdieľať reporty naprieč organizáciou.

V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás kontaktuje na adrese education@svk.sas.com.

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement